Ruský jazyk a literatura – bakalářské studium

Průběh přijímacího řízení (Bc.) – Ruský jazyk a literatura

 

Každý uchazeč dostane celkem tři otázky: 1) otázku ověřující znalost ruštiny (minimálně na úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky), 2) otázku ověřující orientaci v ruské literatuře, 3) otázku ověřující orientaci v dějinách Ruska. Okruhy všech otázek budou vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce povinně předkládá a kde vedle vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede další přečtené publikace (odborné i beletrii) vztahující se k jednotlivým tematickým blokům.

Příklady otázek k ústní zkoušce

 

I. Znalost ruštiny:

(minimálně na úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky) – možná konverzační témata:

 1. Motivace ke studiu ruského jazyka a literatury – Почему вы решили изучать русский язык и литературу?
 2. Užitečnost studia ruštiny a dalších jazyků – Считаете ли вы полезным изучение русского языка и других иностранных языков?
 3. Vyprávění o sobě, o vlastních zájmech a koníčcích – Раскажите о себе, о своих интересах и хобби.
 4. Práce, zaměstnání, studium – Где вы учились, где вы сейчас учитесь или работаете?
 5. Cestování – Любите ли вы путешествовать и какие страны вы уже успели посетить?
 6. Kulturní a přírodní zajímavosti ČR –  Какие места вы показали бы своим друзьям-иностранцам в Чехии?
 7. Kulturní a přírodní zajímavosti Ruska – Какие интересные места вы знаете и хотели бы посетить в России?
 8. Vyprávění o rodném městě – Расскажите о своем родном городе и его достопримечательностях.
 9. Oblíbení ruští a světoví spisovatelé – Какие ваши любимые писатели – представители русской и мировой литературы?
 10. Oblíbené ruské filmy, hudba – Какие русские фильмы и песни вы любите?

II. Ruská literatura:

 1. Základní vlastnosti středověké literatury.
 2. Obecná charakteristika ruského romantismu.
 3. Dílo A. S. Puškina.
 4. Přestavitelé ruského realismu.
 5. Tvorba N. V. Gogola.
 6. Dílo L. N. Tolstého.
 7. Tvorba F. M. Dostojevského.
 8. Osobnosti ruské poezie 19. století.
 9. Ruské divadlo a jeho představitelé.
 10. Tvorba A. P. Čechova.
 11. Ruský symbolismus a moderna.
 12. Charakteristika ruské avantgardy.
 13. Ruská literatura po roce 1917.
 14. Charakteristika socialistického realismu.
 15. Ruská próza mezi světovými válkami.
 16. Tvorba M. A. Bulgakova.
 17. Představitelé ruské emigrační literatury.
 18. Laureáti Nobelovy ceny z řad ruských spisovatelů.
 19. Tvorba a význam A. I. Solženicyna.
 20. Hlavní osobnosti současné ruské literatury.

III. Dějiny Ruska:

 1. Kyjevská Rus.
 2. Moskevská Rus.
 3. Rusko Petra Velikého.
 4. Vláda Kateřiny II.
 5. Rusko v první polovině 19. století.
 6. Rusko na počátku 20. století.
 7. Revoluce roku 1917 a její průběh.
 8. Stalinismus.
 9. Studená válka a SSSR.
 10. Epocha N. S. Chruščova.
 11. Perestrojka a osobnost M. S. Gorbačova.
 12. Vývoj Ruska po r. 1991.
 13. Základní geografická charakteristika Ruské federace.
 14. Hlavní politické osobnosti a strany v dnešním Rusku.
 15. Struktura orgánů státní moci dnešního Ruska (ve srovnání s politickým systémem ČR).
 16. Ruská federace a její vztahy se zeměmi bývalého SSSR.
 17. Ruské menšiny v zemích bývalého SSSR.
 18. Národnostní menšiny na území Ruské federace.
 19. Postavení Ruska v současné mezinárodní politice.
 20. Rusko-české vztahy v 19. a 20. století.

 

Seznam doporučené četby k přijímací zkoušce naleznete zde.

Úvod > Uchazeč > Průběh přijímacího řízení a doporučená literatura > Ruský jazyk a literatura – bakalářské studium