Východoevropská studia – navazující magisterské studium

 

Absolvent je schopen náročné komunikace v cizojazyčném prostředí na úrovni odpovídající jeho výstupní jazykové kompetenci na úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky, zejména v terciérní sféře (turistika, kulturní management), v příslušných složkách státní správy (diplomatická služba, ministerstvo vnitra, ministerstvo obchodu a průmyslu, ministerstvo obrany aj.), v nevládních organizacích (humanitární mise, imigrační oblast), ve vědecké a odborné sféře (badatelské pobyty, vědecké konference, participace na činnosti mezinárodních vědeckých týmů). Absolvent je schopen práce s příslušnými cizojazyčnými texty ve zvoleném areálovém jazyce A (litevština, lotyština, ruština, ukrajinština). Absolvent je schopen realizovat komerční překlady ze zvoleného areálového jazyka A do češtiny (a naopak) pro potřeby státních a soukromých subjektů vyvíjejících společenské a obchodní aktivity ve východní Evropě, realizovat překlady uměleckých děl ze zvoleného areálového jazyka A do češtiny (a naopak). Absolvent má předpoklady samostatně vypracovat odborné analýzy pro potřeby domácích státních a soukromých subjektů pracujících v oblasti turistického ruchu a informačního marketingu, spolupracovat se státními institucemi v příslušné jazykové oblasti regionu při výměně informací ve sféře rozvoje kulturně-vzdělávacích vztahů a v oblasti hospodářské spolupráce, podílet se na prezentaci České republiky a jejího kulturního dědictví v cizojazyčném prostředí regionu (referent kulturních center), pracovat jako vedoucí či samostatný programový koordinátor domácích, regionálních a v celoevropském měřítku působících zahraničních cestovních agentur, působit ve vědeckých pracovištích a vědecko-vzdělávacích institucích (univerzity, vysoké školy, ústavy Akademie věd České republiky). Absolvent je připraven pro další studium příslušných doktorských studijních programů (lingvistika, literární věda, kulturologie, historie, politologie, mezinárodní vztahy) na českých i zahraničních univerzitách.

 

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa > Východoevropská studia – navazující magisterské studium