Konference

Dlouhodobým profilujícím konferenčním projektem Ústavu východoevropských studií FF UK se od roku 2005 stala Konference mladých slavistů. Dosud pravidelně pořádané vědecké setkání (3.–4. 5. 2005, 11.–12. 10. 2006, 24.–25. 10. 2007, 22.–23. 10. 2008, 4.–5. 11. 2009, 4.–5. 11. 2010, 3.–4. 11. 2011, 1.–2. 11. 2012, 24.–25. 10. 2013, 6.–7. 11. 2014, 5.–6. 11. 2015, 3.–4. 11. 2016) se silnou mezinárodní účastí si stanovilo za cíl poskytnout mladé generaci badatelů (do 35 let) prostor pro prezentaci výsledků jejich výzkumné práce a výměnu názorů napříč jednotlivými slavistickými obory i různými slavistickými pracovišti. Konferenční jednání mají přispět k hledání nové tváře pražské slavistiky a jejímu zapojení do mezinárodního vědeckého kontextu. Konferenčními výstupy jsou kolektivní monografie obsahující studie recenzované předními domácími i zahraničními odborníky. O úspěchu akce svědčí řada domácích a mezinárodních ohlasů (podrobněji o projektu na http://slavkonf.ff.cuni.cz/).

V roce 2014 se uskutečnila mezinárodní konference Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě organizovaná členy ústavu ve spolupráci s Katedrou jihoslovanských a balkanistických studií.

Seminář ukrajinistiky a slavistiky pravidelně pořádá přednášky, semináře a literární večery, kde jsou pravidelně představovány překlady ukrajinské literatury do češtiny i aktuální ukrajinská témata.

Úvod > Věda a výzkum > Konference