Pozvánky na konference, letní školy apod.

 

 1. Kurzy ukrajinského jazyka ve Lvově. Informace.
 2. Letní škola lotyštiny v Daugavpilsu, možnost přihlášek do 26. dubna viz informace.
 3. Ukrajinistická konference v Kyjevě 25.-28. června 2018, pořádaná Mezinárodní asociací ukrajinistů. Informace zde.
 4. Konference Літературна генерація 1930-х років. празька школа, do 1. října možnost zaslat přihlášku. Informace zde.
 5. Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky Mladá rusistika – nové tendencie a trendy V 27. dubna 2018 v Nitře. Pozvánka, Přihláška.
 6. Konference Slavica Iuvenum, která se uskuteční v Ostravě ve dnech 27. a 28. března 2018.Pozvánka, internetové stránky.
 7. Summer School in Comparative and Transnational History: Theories, Methodology and Case Studies. Internetové stránky.

 8. Výzva k pomoci s International Linguistics Olympiad, která se uskuteční 26.–30. 7. 2018. Více zde.

 9. Interdisciplinární mezinárodní konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018 s možností publikace ve SCOPUSu. Internetové stránky.
 10. 3–4 мая 2018 года – XIV Международные Карскихе чтения «Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации» (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь). Informace.
 11. Letní kurzy ruštiny na Puškinském institutu. Informace v ruštině, v angličtině.
 12. Celostátní soutěž  Student a věda (sekce Lingvistika) 14.–16. května 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Informace
 13. Letní škola „Ancient and modern Uzbekistan in the eyes of the world’s youth” 2.-15. června 2018 v Taškentu, přihlašovat se je možné do 15. května. Informace ke stažení.
 14. Letní škola bělorusistiky. .
Úvod > Studium > Pozvánky na konference, letní školy apod.