Překladatelská soutěž z ukrajinštiny do češtiny

Seminář ukrajinistiky spolupracuje na přípravě překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny.

Soutěž má motivovat talentované studenty ze tří ukrajinistických pracovišť v České republice (Praha, Olomouc, Brno) k prověření svých překladatelských schopností, ale rovněž dát možnost laické veřejnosti vyzkoušet si tuto nelehkou disciplínu. V hodnotící komisi jsou zastoupeni odborníci ze zmíněných tří pracovišť a rovněž zástupkyně Obce překladatelů v ČR (více viz www.ukrajiniste.cz).

Informace o jednotlivých ročnících soutěže naleznete zde:

Informace o prvním ročníku překladatelské soutěže.

Informace o druhém ročníku překladatelské soutěže.

Informace o třetím ročníku překladatelské soutěže.

V letošním roce je připravován v pořadí čtvrtý ročník.

Úvod > Překladatelská soutěž z ukrajinštiny do češtiny