Proč si vybrat program Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání?

Bakalářský program Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání nabízí:

 • sdružené studium (bakalářské studium);
 • úzké propojení obecné učitelské přípravy, oborové přípravy, didaktiky oboru a mentorovaných praxí;
 • příprava učitelského portfolia během celého studia;
 • možnost pedagogických praxí na různých typech škol;
 • aplikace aktuálních vyučovacích trendů, moderních informačních technologií a vytváření interaktivních učebnic;
 • možnost absolvovat studijní pobyty a praktické stáže vzahraničí (Erasmus+).

 

Absolventi programu Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání jsou připraveni:

 1. uplatnit se v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích; a dále v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem;
 2. pokračovat v navazujícím magisterském programu – buď učitelském (a získat tak plnou učitelskou kvalifikaci), nebo jiném, oborově příbuzném.

 

Koncepce strukturované učitelské přípravy vychází z modelu celoživotní přípravy učitele a školy jako učící se instituce, z tzv. kompetenčho pojetí přípravy itele.

Jde o celkové pojetí profesionality učitele, který:

 1. prohlubuje a rozšiřuje svoje kompetence především teoretickým zhodnocováním své praktické zkušenosti (učitel jako reflektující praktik);
 2. je vnímavý k potřebám a problémům společnosti, studentů i vlastní profese;
 3. reaguje na společenské změny a změny edukačního systému;
 4. svoji profesní činnost rozvíjí prostřednictvím dalšího vzdělávání během profesní kariéry, vzdělává se v kontaktu s nejnovějšími poznatky a teoriemi týkajícími se účinnosti vyučování, vzdělávání a výchovy v současné době;
 5. je v profesní součinnosti se svými kolegy na škole, je partnerem vedení školy při realizaci a evaluaci školských programů.

 

Předností sdružené varianty studia je především to, že dovoluje absolventům zvýšit šance na úspěšný přechod do praxe. Při tomto typu studia jsou předměty obecně učitelského modulu společné pro oba učitelské obory, díky čemuž dochází k výrazné faktické úspoře času studenta. Student také získává větší rozhled a poznává více oblastí, což zásadně zlepšuje jeho flexibilitu. Sdružené studium tak nejen poskytuje absolventům lepší možnost pozdějšího uplatnění ve školském prostředí, ale také rozšiřuje možnosti využití nabytého vzdělání mimo systém školství. Široká kombinovatelnost učitelských programů výrazně podporuje individuální rozvoj studenta.

Úvod > Uchazeč > Proč si vybrat program Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání?