Významné aktivity pracoviště

Významné aktivity Akademického centra Borise Němcova za rok 2018 ke stažení zde.

Významné aktivity pracoviště mající vztah ke studijnímu programu – akademické roky 2018/2019, 2019/2020:

Akademický rok 2019/2020:

 • 1.10.2019 Proběhla přednáška Alexandra Morozova a Marka Příhody na téma Společenský a mezinárodní kontext ukrajinských voleb roku 2019.
 • Ve dnech 7.-8. října proběhla setkání s Artěmijem Troickým a Marií Sandler, spojená s promítáním dokumentárního filmu Kritik.
 • Dne 18. října se uskutečnil I. ročník konference Studentské dialogy o východní Evropě, na níž vystoupili zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity.
 • 29. října proběhla přednáška novináře a publicisty Alexandra Verchovského Historie ruského nacionalismu v postsovětském období.
 • 30. října se konala přednáška sociologa Sergeje Jerofejeva Путинский исхoд: нoвая утечка мoзгoв.
 • 5. listopadu proběhly přednášky prof. Natalije Želtovové Литература русскoгo Кoнстантинoпoля a Литература русскoгo Харбина и русскoй Америки.
 • 14. listopadu se konala přednáška Vladislava Inozemceva Perspektivy politického modelu RF do roku 2024.
 • 15. listopadu proběhla přednáška doc. Hanuše Nykla Představitelé ruské náboženské filozofie v meziválečném Československu.
 • 22. listopadu proběhla přednáška Nikolaje Plotnikova Chápání spravedlnosti v ruské intelektuální historii.
 • Ve dnech 25. a 26. listopadu proběhla série přednášek dr. Jadwigy Gracly. Šlo o přednášky Ruské drama počátku 20. století – formy, inscenace, proměny (v Rusku i v emigraci) a Současné ruské divadlo: formy a témata.
 • Ve dnech 25. a 27. listopadu proběhly přednášky dr. Katarzyny Drozd Nejnovější směry běloruské literatury a GULAG v běloruské literatuře.
 • 28. listopadu se konala přednáška dr. Kataríny Džunkové Lingvistické aspekty Altajské duchovní misie.
 • 3. prosince se konaly přednášky prof. Borise Normana O цoбеседнике в 3-м лице. Пoчему не вo 2-м? а Участие фoнетическoгo фактoра в прoцессе выбoра слoва гoвoрящим.
 • 10. prosince se konala přednáška Valentina Jumaševa Рoссия. Oбраз 90-х гoдoв
 • 6. prosince proběhlo vyhlášení vítězů 3. ročníku Překladatelské soutěže z ukrajinštiny.
 • 6. ledna 2020 proběhla přednáška dr. Miroslava Olšovského Poetika absurdity u OBERIUtů.
 • 17. ledna proběhla přednáška dr. Radky Hříbkové Dialog Egona Hostovského s Dostojevským.
 • 24. ledna se uskutečnila přednáška prof. Gia Bagashviliho Gruzie-kolébka vinařství a polyfonie.
 • 11. března proběhla přednáška Alexandra Morozova Rusko po Putinovi.
 • 13. března se konala přednáška Marka Bassina Lev Gumilev vs Samuel Huntington: A Soviet „Clash of Civilizations“?
 • 13. března proběhla beseda s pražskou průvodkyní Arinou Kulikovovou o specifikách této profese.
 • Ve dnech 24.-28. srpna proběhla letní škola Eastern Europe from the Post-Socialist Perspective: Changes and Challenges s účastí studentů univerzit v Miláně, Varšavě a Heidelbergu.

Akademický rok 2018/2019:

 • Ve dnech 10., 24. a 31. října se konaly předášky básníka a spolupracovníka rádia Svobodná Evropa Igora Pomeranceva s tématikou Válka a jazyk
 • 12. října se konala konference Hranice – konflikt – místa střetů a setkávání v eurasijském prostoru v rámci programu Progres Q 13
 • 23. října se konaly dvě přednášky historika a architekta-restaurátora Sergeje Šarov-Delone
 • 30. října proběhla přednáška filologa, teologa a sociologa Alexandra Dobrojera s tématem О человеческом или богословие красоты в творчестве Николая Гоголя
 • Ve dnech 1.-2. listopadu proběhl XIV. ročník Konference mladých slavistů, tentokrát na téma Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918: společenské a mezinárodní souvislosti
 • 5. listopadu proběhl křest knihy Vybrané kapitoly z ruského myšlení 20. století, jejímiž autory jsou studenti ÚVESu Matouš Haicl, Ladislav Zemánek, Dana Slobodová a Jiří Šmejkal. Kniha obsahuje i úvodní studii doc. Hanuše Nykla
 • 6. listopadu se konala přednáška The Text and the Reader in the Realm of Narrative Ethics: Lithuanian Case docentky Univerzity Vytautase Velikého v Kaunasu Indré Žakevičiené
 • 7. listopadu proběhla přednáška Natalije Želtovové z Tambovské státní univerzity G. R. Děržavina
 • Ve dnech 10.-11. listopadu proběhl 2. ročník Mezinárodní konference ukrajinistů v Praze
 • 13. listopadu se konala přednáška profesorky Kyjevské univerzity Borise Hričenka Oksany Salaty
 • 22. listopadu se konala přednáška Ruská média – poezie mezi technooptimismem a posthumanismem dr. Jany Kostincové z Univerzity Hradec Králové
 • 22. listopadu proběhla přednáška Stepan Kločurak a Huculská republika prof. Mikuláše Mušinky
 • 26. listopadu proběhla přednáška Vasilije Gatova Ruský mediální systém v podmínkách konfliktu
 • 30. listopadu proběhla přednáška doc. Hanuše Nykla Masaryk a ruští myslitelé – interakce či kontradikce
 • 9. prosince se konala přednáška dr. Kateřiny Šimové Cesty do utopie: meziválečné reportáže českých spisovatelů o sovětském Rusku
 • V letním semestru 2018/2019 byl otevřen nový seminář o historii ruského politického jazyka pod vedením politologa Alexandra Morozova z Akademického centra Borise Němcova
 • 4. března se konala přednáška na téma Timur Novikov: umění nové vlny v Leningradu v 80. letech 20. století historičky umění Jekatěriny Andrejevové
 • Ve dnech 26.-28. března proslovil sérii přednášek dr. Jerzy Grzybowski z Varšavské univerzity
 • Ve dnech 28.-30. března 2019 se uskutečnila na FF UK mezinárodní konference World War II: History and Memory, více informací zde.
 • 12. dubna se konaly dvě přednášky historika Sergeje Šarov-Delone
 • Ve dnech 24., 25., 26. dubna pořádalo Centrum Borise Němcova přednášky německého politologa Andrease Umlanda, politického poradce a historika Gleba Pavlovského a Andreje Tesli z Baltské federální univerzity
 • 26. dubna se konal 1. ročník mezinárodní konference, pořádané Akademickým centrem Borise Němcova, jejímž tématem bylo Понятие свободы в России
 • 29. dubna se konala Konference Česká baltistika 1918-2018 pod záštitou Litevského a Lotyšského velvyslanectví v Praze
 • 7. května se konaly tři přednášky dr. Malgorzaty Stefanovič (Uniwersytet Jagielloński)
 • 9. května proběhla přednáška na téma Ázerbájdžán od 90. let do současnosti předsedy Centra analýzy mezinárodních vztahů z Ázerbájdžánu dr. Farida Shafiyeva
 • 9. května se konaly dvě přednášky profesora Sankt-Petěrburské státní univerzity Valerije Mokijenka, DrSc.
 • Ve dnech 14.-16. května proslovila sérii přednášek profesorka Varšavské univerzity dr. Olga Lesicka
 • Ve dnech 20.-21. května proslovila sérii přednášek prof. Anna Skotnicka (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • 30. května proběhla beseda s překladatelkou prof. Alenou Morávkovou

Shrnutí událostí za akademické roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2017/2018 ke stažení zde.

Úvod > Věda a výzkum > Významné aktivity pracoviště