Významné aktivity pracoviště

Významné aktivity Akademického centra Borise Němcova za rok 2018 ke stažení zde.

Významné aktivity pracoviště mající vztah ke studijnímu programu – akademické roky 2019/2020, 2020/2021:

Akademický rok 2020/2021:

 • 14. října proběhl 2. ročník konference Studentské dialogy o východní Evropě v rámci programu Podpora strategických jazyků a spolupráce slavistických a rusistických pracovišť FF MU, FF UK a FF UP
 • Ve dnech 26.-27. listopadu se konal 3. ročník UKrajinistické konference A Trauma Nation: Ukraine at a Crossroads
 • Ve dnech 3.-4. prosince proběhl 15. ročník Konference mladých slavistů
 • 10. prosince byly vyhlášeny výsledky IV. ročníku překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny
 • 17. prosince proběhla prezentace publikační činnosti ÚVESu a jeho partnerských pracovišť z Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého
 • 17. prosince se konala přednáška The Buck Stops Elsewhere: The Politics of Responsibility for Covid-19 in Russia prof. Gerryho
 • 19. března 2021 se konala diskuse ke knize Ukrajinské 20. století Volodymyra Vjatrovyče
 • 15. dubna byl při Ústavu východoevropských studií otevřen projekt Armenian chair, podporující spolu s arménským velvyslanectvím výuku armenistiky na FF UK a armenistické vědecké publikace
 • 5. května proběhl online workshop doktorandů Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého
 • 6. května se konal workshop s názvem Problémy psaní národních dějin: objektivita, konstrukce a narace Aleny Markové
 • 3. června se konal seminář Lesja Ukrajinka a Vasyl Stefanyk u příležitosti výročí obou spisovatelů. Na semináři vystoupili s příspěvky odborníci z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého
 • Ve dnech 10.-12. června proběhla mezinárodní konference Memory in Central and Eastern Europe: past traumas, present challenges, future horizons, na níž spolupracovala Katedra historických věd Fakulty humanitních studií a Ústav východoevropských studií
 • Dne 8. září proběhlo v prostorách kampusu Hybernská představení prvního svazku nových překladů Vladimira Majakovského Jany Kitzlerové a Vojtěcha Franka

Akademický rok 2019/2020:

 • 1.10.2019 Proběhla přednáška Alexandra Morozova a Marka Příhody na téma Společenský a mezinárodní kontext ukrajinských voleb roku 2019.
 • Ve dnech 7.-8. října proběhla setkání s Artěmijem Troickým a Marií Sandler, spojená s promítáním dokumentárního filmu Kritik.
 • Dne 18. října se uskutečnil I. ročník konference Studentské dialogy o východní Evropě, na níž vystoupili zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity.
 • 29. října proběhla přednáška novináře a publicisty Alexandra Verchovského Historie ruského nacionalismu v postsovětském období.
 • 30. října se konala přednáška sociologa Sergeje Jerofejeva Путинский исхoд: нoвая утечка мoзгoв.
 • 5. listopadu proběhly přednášky prof. Natalije Želtovové Литература русскoгo Кoнстантинoпoля a Литература русскoгo Харбина и русскoй Америки.
 • 14. listopadu se konala přednáška Vladislava Inozemceva Perspektivy politického modelu RF do roku 2024.
 • 15. listopadu proběhla přednáška doc. Hanuše Nykla Představitelé ruské náboženské filozofie v meziválečném Československu.
 • 22. listopadu proběhla přednáška Nikolaje Plotnikova Chápání spravedlnosti v ruské intelektuální historii.
 • Ve dnech 25. a 26. listopadu proběhla série přednášek dr. Jadwigy Gracly. Šlo o přednášky Ruské drama počátku 20. století – formy, inscenace, proměny (v Rusku i v emigraci) a Současné ruské divadlo: formy a témata.
 • Ve dnech 25. a 27. listopadu proběhly přednášky dr. Katarzyny Drozd Nejnovější směry běloruské literatury a GULAG v běloruské literatuře.
 • 28. listopadu se konala přednáška dr. Kataríny Džunkové Lingvistické aspekty Altajské duchovní misie.
 • 3. prosince se konaly přednášky prof. Borise Normana O цoбеседнике в 3-м лице. Пoчему не вo 2-м? а Участие фoнетическoгo фактoра в прoцессе выбoра слoва гoвoрящим.
 • 10. prosince se konala přednáška Valentina Jumaševa Рoссия. Oбраз 90-х гoдoв
 • 6. prosince proběhlo vyhlášení vítězů 3. ročníku Překladatelské soutěže z ukrajinštiny.
 • 6. ledna 2020 proběhla přednáška dr. Miroslava Olšovského Poetika absurdity u OBERIUtů.
 • 17. ledna proběhla přednáška dr. Radky Hříbkové Dialog Egona Hostovského s Dostojevským.
 • 24. ledna se uskutečnila přednáška prof. Gia Bagashviliho Gruzie-kolébka vinařství a polyfonie.
 • 11. března proběhla přednáška Alexandra Morozova Rusko po Putinovi.
 • 13. března se konala přednáška Marka Bassina Lev Gumilev vs Samuel Huntington: A Soviet „Clash of Civilizations“?
 • 13. března proběhla beseda s pražskou průvodkyní Arinou Kulikovovou o specifikách této profese.
 • Ve dnech 24.-28. srpna proběhla letní škola Eastern Europe from the Post-Socialist Perspective: Changes and Challenges s účastí studentů univerzit v Miláně, Varšavě a Heidelbergu.

Shrnutí událostí za akademické roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2017/2018, 2018/2019 ke stažení zde.

Úvod > Věda a výzkum > Významné aktivity pracoviště