Významné aktivity pracoviště

Významné aktivity Akademického centra Borise Němcova za rok 2018 ke stažení zde.

Významné aktivity pracoviště mající vztah ke studijnímu programu – akademické roky 2021/2022, 2023/2024:

 • 3. 10. Uskutečnila se schůzka vedení ÚVES se studenty prvního ročníku s informacemi o zápisech, rozvrzích, atestacích, atd.
 • 5. 10. V Národní knihovně (Klementinum) byla zahájena vernisáž výstavy „Jménem běloruského národa…“
 • 6. 10. V kavárně Liberál proběhlo seznamovací setkání se studenty prvních ročníků.
 • 12. 10. Ve Slovanském ústavu Akademie věd se uskutečnila přednáška Dr. Olgy Gontarské „Films Without a Viewer: Film Production and Cultural Policy in Ukraine in the Pre-Maidan Period“.
 • 18. a 19. 10. V těchto dnech uvedla prof. Anna Skotnicka z Krakovské Jagellonské univerzity svoje přednášky na téma „Русские писатели о войне в Украине“, „Образ мужчины в современной русской литературе“a „Русская женская проза“.
 • 19. 10. V Čítárně Kampusu Hybernská se uskutečnil křest českého překladu románu lotyšské autorky Nory Iksteny Mateřské mléko ve spolupráci s Ústavem východoevropských studií.
 • 24. a 25. 10. V těchto dnech proběhlo hned několik přednášek Dr. Aniely Radecke na hlavní budově FFUK v uč. č. 325 a 324 na témata: „Ukrainian women’s literature after 1991. Selected examples of trends and themes from the contemporary prose“, „The image of traditional womanhood and motherhood as a part of the nation- state building strategy in Ukraine“, „Ukrainian culture towards the Russian war“ a „NGO in Ukraine – legal and regulatory framework“.
 • 24. 10. Zahájen Podzimní cyklus ukrajinských filmů, v rámci kterého se konaly debaty, jichž se účastnili v roli diskutujících i zaměstnanci ÚVES.
 • 2. 11. Na platformě ZOOM proběhl online Doktorandský workshop.
 • 10. 11. Ve Vlasteneckém sále ÚVES se konala závěrečná konference projektu „Podpora zvyšování kvality výuky, výzkumu a mezinárodní činnosti v rámci spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Olesa Hončara v Dnipru.
 • 16. 11. Na hlavní budově FFUK v uč. č. 313 se uskutečnila prezentace knih A. Machoninové, K. Gordějevovské a V. Sebestyena ve spolupráci s Ústavem východoevropských studií a nakladatelstvím Maraton.
 • 16. 11. Na hlavní budově FFUK v uč. č. 131 proběhla prezentace knihy S. Medveděva „War in Ukraine and the Future of Russia“.
 • 22. 11. – 13. 12. Proběhl Ukrajinský podzim na ÚVES FFUK, v rámci kterého se uskutečnily přednášky doc. Tomáše Sniegoně, Oksany Salaty, prof. Agnieszky Matusiak, Kateryny Mariny, prof. Michala Šmigeľa, dr. Andrije Kohuta, prof. Alexeia Kamenskich.
 • 6. 12. Valentyna Bočkovská přednesla na hlavní budově FFUK v uč. č. 301 přednášku na téma „Ochrana a zachování ukrajinského kulturního dědictví: boj za budoucnost Ukrajiny“.
 • 10. 12. Došlo k vyhlášení výsledků 6. ročníku překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny.
 • 14. 12. Proběhla prezentace publikační činnosti a projektů pracovišť v Brně, Olomouci a Praze (ÚVES FFUK).
 • 15. 12. V baru Popocafepetl proběhl Vánoční večírek ÚVES.
 • 16. 12. Prof. Alexandr Etkind přednesl na hlavní budově FFUK v uč. č. 131 přednášku na téma „Россия против современности“.

Akademický rok 2021/2022:

 • V říjnu 2021 také vyšel překlad novely V. Zazubrina Tříska, na němž se v rámci překladatelského semináře pod vedením dr. Kosákové podíleli studenti Ústavu
 • Dne 5. října 2021 se uskutečnila Armenologická konference, na jejíž organizaci se ÚVES podílel
 • 26. října se konala přednáška dr. Ivana Nahorňaka EU-Ukraine relations in 2021
 • V listopadu vyšel překlad knihy L. Dobyčina Město En a jiné prózy, na němž se pod vedením dr. Kosákové podíleli studenti a absolventi Ústavu
 • 4. listopadu proběhla prezentace kolektivní monografie Instituce a osobnosti ruské meziválečné emigrace v Československu studentů a absolventů Ústavu. Monografii editoval doc. Nykl.
 • 11. listopadu proběhla přednáška dr. Julie Jančárkové Malíři ruského exilu
 • 16. listopadu proběhla přednáška dr. Tomáše Sniegoně KGB, sovětská společnost a dědictví stalinismu
 • 18. listopadu se konala přednáška Technici a přírodovědci ruského exilu dr. Dany Haškové
 • Ve dnech 29. listopadu a 2. prosince proběhly dvě přednášky Katarzyny Sysky z Jagellonské univerzity na téma Постсекулярные пьесы Ивана Вырыпаева
 • 20. ledna 2022 proběhla přednáška prof. Sergeje Medveděva Транзит власти 2024: как долго останется Путин?
 • Ve dnech 22. a 24. února proběhly přednášky dr. Rostysława Kramara z Varšavské univerzity s názvy Анекдот длиною в жизнь – советский аппарат репрессий против фольклорного политического юмора (на примере материалов из бывших архивов НКВД, МГБ, КГБ сохраняющихся в Киеве), Фольклор Донбасса периода сталинизма a Фольклор ГУЛАГа
 • 25. února zveřejnil ÚVES na svých stránkách prohlášení odsuzující ruskou agresi vůči Ukrajině. Vyučující i studenti Ústavu se nadále aktivně zapojovali do akcí podpory ukrajinských uprchlíků, ať už se jednalo o pomoc s překladem, tlumočením či zajištěním výuky
 • 24. března proběhla přednáška Roberta Kolára Praktické základy literárněvědné praxe – úvod do versologie
 • 24. března proběhla přednáška Michala Kosáka a Jiřího Flaišmana Praktické základy literárněvědné praxe – úvod do editologie
 • 13. dubna se konal v prostorech Kampusu Hybernská Den Ukrajiny, na jehož organizaci se podíleli ÚVES a Česká asociace ukrajinistů
 • 19. dubna se uskutečnila přednáška prof. Marka Bassina A Soviet Samuel Huntington? Lev Gumilev and the ‘Clash of Civilizations’
 • 20. dubna proběhla přednáška Iriny Sandomirské ЛЮДИ В РУИНАХ: ЯЗЫК, ТЕЛО И ПАМЯТЬ УНИЧТОЖЕННЫХ ГОРОДОВ
 • 27. dubna se konala přednáška doc. Petry Košťálové a Marka Jandáka o arménské genocidě
 • 2. května ÚVES spolu s Ukrajinskými studii v Praze uskutečnil čtvrtý webinář z cyklu Anti-War Marathon s názvem War at a distance: How do (pro)Ukrainian scholars abroad experience and talk about the Russian invasion?
 • 3. května se konala přednáška Dmitrije Birjukova  Преломление образа Византии в русской [славянофильской и антиславянофильской] мысли 19 в.
 • 3. května proběhla přednáška prof. Sergeje Medveděva ВОЙНА ПОД ЗНАКОМ Z. ОТ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ К РУССКОМУ НАЦИЗМУ
 • Ve dnech 4. a 5. května proběhly přednášky dr. Julia Tomina Platonových prvních sedm dialogů a The Phaedrusand the Charmides  – Plato in Athens (405-404)
 • Ve dnech 10. a 13. května se konaly přednášky prof. Andrieje Moskwina z Varšavské univerzity nazvané Белорусы в Праге в межвоенный период (1920–1940), Современная восточнославянская драматургия a Культура в период национального возрождения: на примере Национального театра (1920-1930)
 • 8. června proběhla přednáška doc. Košťálové Armenian Folk Chronicles from 17th Century: Between Wars and Miracles
 • 28. června proběhla přednáška Kirilla Rogova Война общественного мнения: что мы знаем об отношении россиян к войне в Украине

Akademický rok 2020/2021:

 • 14. října proběhl 2. ročník konference Studentské dialogy o východní Evropě v rámci programu Podpora strategických jazyků a spolupráce slavistických a rusistických pracovišť FF MU, FF UK a FF UP
 • Ve dnech 26.-27. listopadu se konal 3. ročník UKrajinistické konference A Trauma Nation: Ukraine at a Crossroads
 • Ve dnech 3.-4. prosince proběhl 15. ročník Konference mladých slavistů
 • 10. prosince byly vyhlášeny výsledky IV. ročníku překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny
 • 17. prosince proběhla prezentace publikační činnosti ÚVESu a jeho partnerských pracovišť z Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého
 • 17. prosince se konala přednáška The Buck Stops Elsewhere: The Politics of Responsibility for Covid-19 in Russia prof. Gerryho
 • 19. března 2021 se konala diskuse ke knize Ukrajinské 20. století Volodymyra Vjatrovyče
 • 15. dubna byl při Ústavu východoevropských studií otevřen projekt Armenian chair, podporující spolu s arménským velvyslanectvím výuku armenistiky na FF UK a armenistické vědecké publikace
 • 5. května proběhl online workshop doktorandů Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého
 • 6. května se konal workshop s názvem Problémy psaní národních dějin: objektivita, konstrukce a narace Aleny Markové
 • 3. června se konal seminář Lesja Ukrajinka a Vasyl Stefanyk u příležitosti výročí obou spisovatelů. Na semináři vystoupili s příspěvky odborníci z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého
 • Ve dnech 10.-12. června proběhla mezinárodní konference Memory in Central and Eastern Europe: past traumas, present challenges, future horizons, na níž spolupracovala Katedra historických věd Fakulty humanitních studií a Ústav východoevropských studií
 • Dne 8. září proběhlo v prostorách kampusu Hybernská představení prvního svazku nových překladů Vladimira Majakovského Jany Kitzlerové a Vojtěcha Franka

Shrnutí událostí za akademické roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 ke stažení zde.

Úvod > Věda a výzkum > Významné aktivity pracoviště