Další zahraniční spolupráce

CEEPUS

Program CEEPUS zahrnuje země střední a východní Evropy. Dohody podepsaly:  Albánie, Bosnia and Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Priština-Kosovo. Výměny probíhají v rámci tzv. tématických sítí s konkrétními partnery na základě předem domluvených a podepsaných smluv.

Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS jednotlivých zúčastněných států.

Zahraniční oddělení FF UK do přihlašovacího procesu nijak nezasahuje. Máte-li zájem o podrobnější informace o pravidlech tohoto programu, navštivte internetovou stránku Domu zahraničních služeb: www.dzs.cz anebo www.ceepus.info.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Igor Mikušiak – igor.mikusiak@gmail.com

 

More informations about CEEPUS

The rules for scholarship holders and applicants

Úvod > Studium v zahraničí > Další zahraniční spolupráce