Publikační činnost

Publikační projekty a jejich anotace

Ústav východoevropských studií od roku 2004 publikuje interní ediční řadu Acta Slavica et Baltica, v níž vyšlo zatím sedm titulů: Pocta Čelakovskému (2004), České vnímání Ukrajiny (2005), Óndra Łysohorský: Poručénstwo/Odkaz (2005), S. R. Gustavsson: Jihoslovanští Rusíni, jejich kultura a jazyk (2006), Donum Ucrainicum (2006), Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských (2006) a Balto-Slavicum Pragense (2007). Poslední svazek obsahuje příspěvky ve čtrnácti slovanských a baltských jazycích, jejichž autory jsou převážně doktorandi ústavu. Členové a spolupracovníci ÚVES FF UK zaštítili sérii tří kolektivních publikací představujících kulturní reálie Ruska pod společným názvem Kultruní, duchovní a etické kořeny Ruska: Tradice a alternativy (2005), Vlivy a souvislosti (2006) a Portréty (2009).

Členové Ústavu byli také editory série recenzovaných kolektivních monografií studií vycházejících z pravidelně konané mezinárodní Konference mladých slavistů. V této sérii byly k dnešnímu dni publikovány tyto svazky: Slavistika dnes: vlivy a kontexty (2008), Slavistika v moderním světě (2008), Slovanské jazyky a literatury: hledání identity (2009), Slovanský areál a Evropa (2010), Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav) (2011), Prolínání slovanských prostředí (2013). Slovanský svět: známý či neznámý? (2013), Slované mezi tradicí a modernitou (2014), Slované: Souznění a konflikty (2015).

V poslední době získaly ocenění autorská monografie Hanuše Nykla Náboženství v ruské kultuře (2013), která se zabývá problematikou náboženství a demonstrací konkrétních projevů pravoslaví v současné ruské kultuře, a autorská monografie Pavla Štolla Lotyšská kultura a Jednota bratrská (2013) zkoumající lotyšskou kulturní tradici v českém kontextu, a to zejména na základě konkrétních lotyšských textů a jejich významu.

Od roku 2014 se Ústav ve spolupráci s Katedrou středoevropských studií FF UK a s Přikarpatskou národní univerzitou Vasyla Stefanyka v Ivano-Frankovsku  podílí na vydávání nového recenzovaného odborného periodika Oriens Aliter (Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy), které si klade za cíl poskytnout platformu pro prezentaci výsledků aktuálního kulturologického a historického výzkumu o střední a východní Evropě pro odbornou veřejnost a širší čtenářskou obec. Dalším cílem periodika je konfrontace výsledků těchto zkoumání v mezinárodním měřítku.

 

OBD – Osobní bibliografická databáze pracovníků a studentů FF UK

 

Úvod > Věda a výzkum > Publikační činnost