Ruský jazyk a literatura – navazující magisterské studium

Absolvent je schopen náročné komunikace v ruskojazyčném prostředí, zejména v terciární sféře (turistika, kulturní management), v oblasti státní správy (diplomacie, mírové mise, imigrační oblast), v nevládních organizacích (humanitární mise, imigrační politika), ve vědecké a odborné sféře. Absolvent je připraven pracovat s příslušnými ruskojazyčnými texty na úrovni odpovídající jeho výstupní jazykové kompetenci C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky, realizovat překlady z ruštiny do mateřského jazyka (a naopak) pro potřeby státních a soukromých subjektů vyvíjejících společenské a komerční aktivity v ruskojazyčném prostředí, realizovat překlady uměleckých děl z ruštiny do češtiny (a naopak). Absolvent získává odbornou způsobilost k výkonu povolání ve státních institucích vyvíjejících aktivity v regionu východní Evropy (např. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo obrany ČR, pracovník kulturních center, Armáda České republiky), v oblasti monitoringu ruských médií a zpracování informací o aktuálním vývoji ve specifických oblastech (věda, školství, společenská situace), ve sféře masově-komunikačních prostředků jako specialista na Rusko, popř. další rusky mluvící oblasti, v odborné žurnalistice (korespondent, odborný redaktor, jazykový redaktor), ve strukturách místních i nadnárodních společností operujících v postsovětském prostoru, v domácích státních a soukromých institucích poskytujících informační zázemí pro domácí a zahraniční firmy vstupující na regionální trh (Rusko, Bělorusko, státy Střední Asie, popř. Ukrajina, Pobaltí, Kavkaz), v centrech cestovního ruchu se zaměřením na komplexní turistické služby a kulturně-poznávací projekty v regionu východní Evropy (tlumočník, specializovaný průvodce, delegát, samostatný či týmový programový koordinátor domácích, regionálních a v celoevropském měřítku působících turistických agentur), ve vědeckých pracovištích a vědecko-vzdělávacích institucích (univerzity, vysoké školy, ústavy Akademie věd České republiky). Absolvent je připraven pro další studium příslušných doktorských studijních programů (jazykověda, literární věda, kulturologie) na českých i zahraničních univerzitách.

 

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa > Ruský jazyk a literatura – navazující magisterské studium