Knihovny

Knihovna_ukrajinistiky

Knihovna baltistiky – rozdělena do příruční Knihovny baltistiky (místost č. 315) a Knihovny Jana Palacha

Knihovna Jana Palacha (centrální fakultní knihovna)

Seznam knihoven FF UK

 

Všechny zkatalogizované knihy s jejich umístěním je možné nalézt v Centrálním katalogu Univerzity Karlovy

Úvod > O ústavu > Knihovny