Proč si vybrat program Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy?

Navazující magisterský program Učitelství ruského jazyka pro střední školy nabízí:

 • sdružené studium (navazující magisterské studium);
 • úzké propojení obecné učitelské přípravy, oborové přípravy, didaktiky oboru a mentorovaných praxí;
 • příprava učitelského portfolia během celého studia;
 • možnost pedagogických praxí na různých typech škol;
 • aplikace aktuálních vyučovacích trendů, moderních informačních technologií a vytváření interaktivních učebnic;
 • možnost absolvovat studijní pobyty a praktické stáže vzahraničí (Erasmus+);
 • možnost zapojení do vědeckých projektů a grantů.

 

Absolventi programu Učitelství ruského jazyka pro střední školy jsou připraveni:

 1. vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto oboru blízkých,
 2. působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci,
 3. uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném oboru.

 

V navazujícím magisterském studiu učitelství student absolvuje:

 • předměty oborově-učitelské přípravy, ve studijním programu Učitelství ruského jazyka pro střední školy tohoto bloku je oborová didaktika a vícestupňový komplex pedagogických praxí, zahrnující i zahraniční stáž;
 • předměty, vázané k pedagogickým oborovým praxím a rozvíjející ve vazbě k praxím obecné učitelské vzdělání získané na úrovni bakalářského studia;
 • předměty přípravy obecně oborové v oblasti Učitelství ruského jazyka pro střední školy, které prohlubují a upevňují vědomosti a dovednosti získané a osvojené v průběhu bakalářského studia, a umožňují tím rozvoj profesionálních kompetencí budoucího učitele v oboru.

 

Koncepce strukturované učitelské přípravy vychází z modelu celoživotní přípravy učitele a školy jako učící se instituce, z tzv. kompetenčho pojetí přípravy itele.

Jde o celkové pojetí profesionality učitele, který:

 1. prohlubuje a rozšiřuje svoje kompetence především teoretickým zhodnocováním své praktické zkušenosti (učitel jako reflektující praktik);
 2. je vnímavý k potřebám a problémům společnosti, studentů i vlastní profese;
 3. reaguje na společenské změny a změny edukačního systému;
 4. svoji profesní činnost rozvíjí prostřednictvím dalšího vzdělávání během profesní kariéry, vzdělává se v kontaktu s nejnovějšími poznatky a teoriemi týkajícími se účinnosti vyučování, vzdělávání a výchovy v současné době;
 5. je v profesní součinnosti se svými kolegy na škole, je partnerem vedení školy při realizaci a evaluaci školských programů.

 

Předností sdružené varianty studia je především to, že dovoluje absolventům zvýšit šance na úspěšný přechod do praxe. Při tomto typu studia jsou předměty obecně učitelského modulu společné pro oba učitelské obory, díky čemuž dochází k výrazné faktické úspoře času studenta. Student také získává větší rozhled a poznává více oblastí, což zásadně zlepšuje jeho flexibilitu. Sdružené studium tak nejen poskytuje absolventům lepší možnost pozdějšího uplatnění ve školském prostředí, ale také rozšiřuje možnosti využití nabytého vzdělání mimo systém školství. Široká kombinovatelnost učitelských programů výrazně podporuje individuální rozvoj studenta.

Úvod > Uchazeč > Proč si vybrat program Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy?