Překlady ukrajinské literatury do češtiny

Překlady ukrajinské literatury do češtiny

Studium ukrajinštiny umožňuje studentům získat znalost ukrajinského jazyka a postupně se zapojovat do překladatelských projektů a iniciovat projekty vlastní.

Již tradiční jsou literární večery organizované společně pedagogy a studenty či absolventy ÚVES, kde jsou pravidelně představovány překlady ukrajinské literatury do češtiny. Tyto akce jsou vesměs organizovány ve spolupráci se spřízněnými organizacemi, sdruženími, nakladatelstvími apod. (Knihovna Václava Havla, Česká asociace ukrajinistů, nakladatelství Větrné mlýny…)

Níže jsou uvedeny vybrané akce, na jejichž organizaci se (kromě jiných) podíleli studenti, absolventi a pedagogové ÚVES.

Literární večery, prezentace a křty překladů

 • 27. 10. 2010: literární večer věnovaný třem významným současným ukrajinským spisovatelům – T. Prochaskovi, J. Izdrykovi a S. Žadanovi; na přípravě se podíleli absolventi, studenti a pedagogové ÚVES FF UK (T. Sverdan, T. Chlaňová, V. Lendělová, P. Grycová, J. Gazukina, A. Stelibská, A. Sevruk, M. Tomek).
 • 7. 3. 2011: křest ukrajinského čísla časopisu Plav. Číslo vytvořili ve spolupráci s redakcí časopisu Plav studenti, absolventi a pedagogové ÚVES FF UK (T. Chlaňová, V. Lendělová, J. Gazukina, A. Stelibská, K. Kovbová, M. Tomek, M. Podobová, A. Sevruk, T. Vašut).
 • 30.5. 2011: prezentace překladu povídkové sbírky současného ukrajinského spisovatele Serhije Žadana Big Mac (Fra, 2011), překlad: M. Tomek, A. Sevruk. (za účasti autora).
 • 30.5. 2011: prezentace překladu povídkové sbírky současného ukrajinského spisovatele Serhije Žadana Big Mac (Fra, 2011), překlad: M. Tomek, A. Sevruk. (za účasti autora).
 • 13.12. 2011: prezentace překladu románu ukrajinské spisovatelky Natalky Sňadanko Sbírka vášní abeb Dobrodružství mladé Ukrajinky (překlad Rity Kindlerové) a literární speciál časopisu Porohy (s texty českých a ukrajinských současných autorů, např. ukrajinský překlad poezie Ivana Martina Jirouse, české překlady z děl Jurije Andruchovyče, Tarase Prochaska a dalších autorů; přel. A. Sevruk, M. Tomek, J. Gazukina, A. Stelibská, R. Kindlerová, O. Lytvynyuk). – Viz www.ukrajiniste.cz (Minulé akce).
 • 25.10. 2012: literární večer věnovaný tvorbě Tarase Antypovyče (překlad A. Sevruk), Serhije Žadana (překlad M. Tomek) a Jurije Izdryka (překlad P. Grycová). Viz www.ukrajiniste.cz (Minulé akce).
 • 6.12. 2012: prezentace antologie ukrajinských povídek Ukrajina, davaj, Ukrajina!, kterou vydalo brněnské nakladatelství Větrné mlýny. Na překladech se podíleli studenti,  absolventi a pedagogové ÚVES.  Viz www.ukrajiniste.cz (Minulé akce).
 • 10.12. 2012: křest českého překladu prózy současného ukrajinského spisovatele Tarase Prochaska NeprOsti (v českém překladu Jinací). Překlad: J. Gazukina, A. Stelibská. Akce probíhala za účasti autora. Viz www.ukrajiniste.cz (Minulé akce).
 • 9.10. 2013: literární večer ukrajinské spisovatelky Tani Maljarčuk. Viz www.ukrajiniste.cz (Minulé akce).
 • 17.6. 2013: večer věnovaný překladům ukrajinské literatury do češtiny po roce 1989. Viz www.ukrajiniste.cz.

 

Významné překladatelské projekty

 

Níže uvádíme překlady realizované studenty, absolventy a pedagogy ÚVES, případně tituly, na jejichž překladu se podíleli.

Na aktualizaci seznamu se pracuje.

 

 • Spolupráce s nakladatelstvím Větrné mlýny na přípravě Měsíce autorského čtení.

 

V oblasti překladu zaznamenali studenti ÚVES řadu úspěchů v překladatelských soutěžích:

 • M. Tomek, A. Stelibská, J. Gazukina získali čestná uznání v překladatelské soutěži vyhlášené Filozofickou fakultou Ostravské univerzity v r. 2009 za překlady z ruského a ukrajinského jazyka;
 • M. Tomek získal 2. cenu v překladatelské soutěži Jiřího Levého 2009-2010 za překlad z ukrajinského jazyka;
 • A. Stelibská a J. Gazukina získaly čestné uznání v překladatelské soutěži Jiřího Levého 2009-2010 za překlad z ukrajinského jazyka;
 • J. Gazukina získala mimořádné čestné uznání v překladatelské soutěži Jiřího Levého 2009-2010 za překlad z ruského jazyka.
Úvod > Semináře ústavu > Seminář ukrajinistiky a slavistiky > Překlady ukrajinské literatury do češtiny