Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium

Bakalářský studijní program Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) připravuje studenty v oboru jazykovědně orientované rusistiky, který je pojat především s ohledem na jejich budoucí působení ve školství. Akademické studium zaměřené na vzdělávání se proto zakládá na propojení tří základních složek: přípravy oborové, obecně a oborově učitelské a úvodní pedagogické přípravy. Koncepce strukturované učitelské přípravy vychází z modelu celoživotní přípravy učitele a školy jako učící se instituce, z tzv. kompetenčního pojetí přípravy učitele. Sdružené studium nejen poskytuje absolventům lepší možnost pozdějšího uplatnění ve školském prostředí, ale také rozšiřuje možnosti využití nabytého vzdělání mimo systém školství. Široká kombinovatelnost učitelských programů výrazně podporuje individuální rozvoj studenta.

Absolventi programu Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání jsou připraveni se uplatnit v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích; a dále v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem; pokračovat v navazujícím magisterském programu – buď učitelském (a získat tak plnou učitelskou kvalifikaci), nebo jiném, oborově příbuzném.

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace k přijímacímu řízení na bakalářský program Ruský jazyk a literatura zde.

Úvod > Uchazeč > Charakteristika programu > Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium