Průběh přijímacího řízení

 

Průběh přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Východoevropská studia  a bakalářského  a navazujícího magisterského studia oboru Ruský jazyk a literatura  obsahuje popis průběhu zkoušky a informace o dalších požadavcích na našeho uchazeče.

Východoevropská studia

 

Bakalářský studijní obor

Navazující magisterský studijní obor

 

Ruský jazyk a literatura

 

Bakalářský studijní obor

Navazující magisterský obor

 

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách příjmacího řízení FF UK.

Úvod > Uchazeč > Průběh přijímacího řízení