Aktivity pracoviště

Aktivity pracoviště

 

Akademický rok 2012/2013

Ve dnech 6.–12. května 2013 ústav pracovně navštívil děkan Filologické fakulty Klaipedské univerzity prof. Rimantas Balsys.

Od roku 2013 DAAD financuje strategickou spolupráci mezi UK a Univerzitou Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu. Spolupráci koordinuje prof. Jolana Gelumbeckaitė а člen ústavu doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.

V říjnu 2012 na ÚVES FF UK hostoval přední lotyšský filozof a kulturolog prof. Igors Šuvajevs, člen lotyšské Akademie věd.

Od září 2012 se Seminář baltistiky ve spolupráci s Litevskou edukologickou univerzitou účastní projektu financovaného EU Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra. Projekt zahrnuje organizaci konferencí, symposií, letních škol, přednáškovou činnost litevských badatelů a pedagogů na ústavu a českých lithuanistů na partnerských pracovištích v Litvě.

Akademický rok 2011/2012

V dubnu 2012 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi FF UK a Litevskou edukologickou univerzitou (Lietuvos edukologijos universitetas).

V zimním semestru akademického roku 2011/2012 na pracovišti hostovala profesorka Severní arktické federální university M. V. Lomonosova Natalja Vasiljevna Drannikova. Během návštěvy se uskutečnilo jednodenní kolokvium Podíl A. D. Grigorjeva na studiu východoslovanského eposu, během kterého byl prezentován šestý svazek Souborného vydání ruského folkloru (řada Byliny, povodí řeky Kuloj), na jehož přípravě se podíleli prof. S. Mathauserová, doc. I. Lemeškin a doktorandka ÚVES FF UK M. Lemeškinová.

Ve dnech 14.–16. listopadu 2011 hostoval na ÚVES FF UK prof. Igors Šuvajevs z Historické a filozofické fakulty Lotyšské univerzity, který vystoupil s cyklem přednášek na téma Filozofie v Lotyšsku.

Lettonistika na ÚVES FF UK byla oceněna čestným uznáním předsedy vlády Lotyšské republiky Valdise Dombrovskise.

Akademický rok 2010/2011

Od r. 2011 se na Ústavu pro litevský jazyk doc. I. Lemeškin účastní projektu Friedrichui Wilhelmui Haackui priskiriamo rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno (XVIII a. pr.) tyrimas ir rengimas spaudai. Projekt je financován ze zdrojů Státní jazykové komise Litvy.  

Začátkem roku 2011 Ústav pro litevskou literaturu a folklor vydal nově uspořádanou Historii starolitevské literatury (Senosios Lietuvos literatūra. 1253-1795). Období středověku zde nově otevírá kapitola vypracovaná doc. I. Lemeškinem věnovaná nejstarší dochované památce Chronografu z r. 1262. 

Akademický rok 2009/2010

V květnu 2010 vyšel výbor z poezie lotyšské básnířky L. Langy Sešit antén v překladu P. Štolla a P. Borkovce.

V dubnu 2010 přednášel na ÚVES FF UK významný lotyšský filozof a psycholog I. Šuvajevs.

V zimním semestru akademického roku 2009/2010 pokračovaly hostující přednášky prof. J. P. Lochera z Bernu z oblasti baltoslovanské filologie. 

Dne 24. listopadu 2009 ve spolupráci se Slovanskou knihovnou NK ČR a s Velvyslanectvím Litvy v ČR se uskutečnilo symposium Mnohojazyčné dědictví staré Litvy, jehož součástí bylo i představení knihy I. Lemeškina Pověst o Sovijovi a Chronograf z r. 1262.  

Dne 23. listopadu 2009 se uskutečnilo kolokvium Vilnius-Praha: multikulturní vztahy v prostoru střední a východní Evropy (Vilnius-Praha: daugiakulturiai rysiai Vidurio Rytu Europoje), které zorganizoval I. Lemeškin. 

V listopadu 2009 byla podepsána smlouva o vědecké spolupráci s litevským akademickým Ústavem pro jazyk ve Vilniusu. 

Akademický rok 2008/2009

V zimním i letním semestru akademického roku 2008/2009 pokračovaly hostující přednášky prof. J. P. Lochera z Bernu z oblasti baltoslovanské filologie.

V období od března do května 2009 se v prostorech NK ČR uskutečnila výstava Litva v Čechách, kterou připravil I. Lemeškin.  

Ve dnech 19.–21. listopadu 2008 Ministerstvo národních menšin a migrace Litvy uspořádalo konferenci Lietuvių kalbos dėstymo ir lituanistikos tyrimų naujovės pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį. Na konferenci vystoupili s příspěvky doc. I. Lemeškin, Mgr. Geda Sabaitienė a studenti lithuanistiky ÚVES FF UK.  

V listopadu 2008 proběhla na FF UK mezinárodní vědecká konference Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost v letech 1917-2009, pořádaná ve spolupráci s lotyšským velvyslanectvím; hlavním organizátorem akce byl P. Štoll. 

Akademický rok 2007/2008

V zimním i letním semestru akademického roku 2007/2008 byly realizovány hostující přednášky prof. J. P. Lochera z Bernu z oblasti baltoslovanské filologie.

Ústav pro litevskou literaturu a folklór vydal monografii I. Lemeškina Sovijaus sakmė ir 1262 metų chronografas. Pagal Archyvinį, Varšuvos, Vilniaus ir I. J. Zabelino nuorašus. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 334 s.

Od roku 2008 svazkem Das litaunistische Erbe August Schleicher I, který připravili doc. I. Lemeškin a ředitelka Ústavu pro litevský jazyk doc. dr. Jolana Zabarskaitė, začala řada Lituanistisches Sprachwissenschaftliches Erbe.

Mgr. P. Štoll ve spolupráci s překladatelkou z litevštiny Mgr. Alenou Vlčkovou a z estonštiny Dr. Naděždou Slabihoudovou připravil druhé, opravené a doplněné vydání Slovníku pobaltských spisovatelů (Libri, 2008), který byl prezentován spolu s dalšími pobaltskými publikacemi na literárním festivalu a veletrhu Svět knihy v dubnu 2008.

Absolventi a studenti oboru lotyština spolu s dalšími kolegy připravili speciální lotyšské číslo literárního měsíčníku Plav (2007/12) pod názvem Co jsou Lotyši?. Číslo obsahuje překlady ukázek lotyšské poezie a prózy, esejistiky, odborné články a rozhovor.

Lotyšská Agentura pro státní jazyk zřídila na FF UK první zahraniční lektorát lotyštiny, lektorkou se stala Mgr. Viola Bīriņa. Agentura financovala také pobyty několika lotyšských osobností: s přednáškami o protokolu a etiketě vystoupila na FF UK bývalá lotyšská velvyslankyně v ČR Aija Odiņa, lotyšskou literaturu představili básníci Jānis Elsbergs a Kārlis Vērdiņš, spisovatel Juris Zvirgzdiņš a literární vědkyně Lūcija Bondare.

FF UK vydala sborník článků a statí, přeložených i vlastních básní zakladatele novodobé literárněvědné baltistiky profesora Radegasta Parolka pod názvem Zlatý fond baltických literatur; publikaci připravil k vydání a opatřil bibliografickými údaji Pavel Štoll.

Úvod > Semináře ústavu > Seminář baltistiky > Aktivity pracoviště