Program Východoevropská studia – bakalářské studium

Program Východoevropská studia (Bc.)

Bližší info zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/vychodoevropska-studia/#studovat

Program Východoevropská studia je v bakalářském stupni koncipován jako tříleté samostatné a sdružené studium se zvoleným areálovým jazykem A (ruština, ukrajinština) a s odborným zaměřením na geografický a geopolitický prostor, kulturní i společenský vývoj východní Evropy. Program je profilován jako filologické studium v pojetí „Cizí jazyky, kultura živého jazyka a areálová studia“, tedy jako integrované studium, jehož přirozenými složkami jsou jazyk, literatura, historie a kulturně-společenský areálový kontext. Student si na začátku studia volí jeden jazyk z nabídky dvou areálových jazyků A: ruština, ukrajinština. Povinný studijní oborový základ je rozvíjen doporučenými oborovými volitelnými předměty, které rozšiřují vybranou specializaci (jazykovou a areálovou) v rámci studovaného programu, a zároveň poskytují studentům možnost komparativního studia. Souhrn získaných vědomostí ve spojení s jazykovou kompetencí se studentům stává informační základnou pro snadnou orientaci v civilizačním dědictví areálu východní Evropy. Cílem studijního programu je připravit odborníky s takovou jazykovou kompetencí, která jim umožní porozumět a analyzovat průběh a význam historického i současného kulturního a společensko-politického vývoje regionu východní Evropy.

 

Program Východoevropská studia zájemcům nabízí

  • možnost zvolit si jeden ze dvou profilových jazyků – ruština, ukrajinština s výstupní znalostí B2
  • všestranné studium kultury a dějin východní Evropy

Program Východoevropských studií zahrnuje především:

  • rozvoj praktických jazykových dovedností doplněných o teoretickou znalost gramatické struktury
  • studium politického, sociálního a duchovního vývoje východní Evropy od středověku po současnost
  • poznávání ruské a ukrajinské literatury v jejich proměnách a vzájemných souvislostech

… a dále:

  • pestrou škálu specializačních kurzů s individuálním přístupem ke studentům a prostorem pro diskuzi o zajímavých dílčích otázkách
  • širokou nabídku zahraničních stáží, přinášejících nejen jazykovou praxi, ale i inspirativní přímý kontakt se studovanou zemí a také neopakovatelnou životní zkušenost

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace k přijímacímu řízení na bakalářský program Východoevropská studia zde.

Úvod > Uchazeč > Charakteristika programu > Program Východoevropská studia – bakalářské studium