Spolupracující domácí i zahraniční instituce

Ústav východoevropských studií FF UK rozvíjí všestranné kontakty především s partnerskými vysokoškolskými pracovišti, s nimiž má uzavřeny smlouvy o pedagogicko-vědecké spolupráci. Ze zahraničních univerzit probíhá nejintenzivnější spolupráce s Moskevskou státní univerzitou (Filologická fakulta), Ruskou státní humanitní univerzitouSankt-Petěrburskou státní univerzitou, Přikarpatskou národní univerzitou Vasyla Stefanyka v Ivano-Frankovsku a Černovickou národní univerzitou. Se všemi univerzitami se uskutečňují pravidelné oboustranné výměnné pobyty studentů i pedagogů a hostitelské přednášky významných odborníků. Seminář baltistiky odborně spolupracuje zejména s Ústavem pro litevský jazyk ve Vilniusu a s Lotyšskou univerzitou v Rize. Konkrétními badatelskými směry jsou dějiny české slavistiky a baltistiky, ruthénská literatura, písemnictví Litevského velkoknížectví a ochranovská literatura v Livonsku. Z českých vědeckých institucí ÚVES FF UK nejúžeji kooperuje se Slovanským ústavem Akademie věd ČR v.v.i., a to především v oblasti pedagogické spolupráce a účasti členů i studentů ústavu na konkrétních badatelských projektech zaměřených prioritně na literární vědu a paleoslavistiku.

Úvod > Věda a výzkum > Spolupracující domácí i zahraniční instituce