Charakteristika programu

Východoevropská studia

Bakalářský studijní obor

Navazující magisterský studijní obor

Ruský jazyk a literatura

Bakalářský studijní obor

Navazující magisterský obor

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský studijní obor

Učitelství ruského jazyka a literatury

Navazující magisterský obor

Russian Studies (Boris Nemtsov Educational Program) (MA)

Russian Studies

Postgraduální studijní obory

Slovanské filologie

Slovanské literatury

Germanoslavistika

Úvod > Uchazeč > Charakteristika programu