Proč si vybrat program Východoevropská studia?

Zkušenosti našich absolventů se studiem a dalším pracovním uplatněním

 

Obor Východoevropská studia zájemcům nabízí

  • možnost zvolit si jeden ze čtyř profilových jazyků – litevština, lotyština, ruština, ukrajinština s výstupní znalostí B2 (bakalářské studium) a C2 (navazující magisterské studium)
  • všestranné studium kultury a dějin východní Evropy
  • moderní studijní program poskytující široký prostor pro vlastní specializaci, volbu části předmětů zcela podle individuálního zájmu spolu s šancí učit se další z areálových jazyků včetně běloruštiny a kavkazských jazyků (arménštiny, gruzínštiny, ázerbájdžánštiny)

Program Východoevropských studií zahrnuje především:

  • rozvoj praktických jazykových dovedností doplněných o teoretickou znalost gramatické struktury
  • studium politického, sociálního a duchovního vývoje východní Evropy od středověku po současnost
  • poznávání litevské, lotyšské, ruské, ukrajinské literatury v jejich proměnách a vzájemných souvislostech

… a dále:

  • pestrou škálu specializačních kurzů s individuálním přístupem ke studentům a prostorem pro diskuzi o zajímavých dílčích otázkách
  • širokou nabídku zahraničních stáží, přinášejících nejen jazykovou praxi, ale i inspirativní přímý kontakt se studovanou zemí a také neopakovatelnou životní zkušenost

Obor Východoevropská studia má akreditovaný bakalářský i navazující magisterský stupeň.

Obor můžete studovat jednooborově i dvouoborově v kombinaci s dalšími obory na Filozofické fakultě UK i s oborem Pravoslavná teologie na Husitské teologické fakultě UK.

Absolvent oboru získává zejména v praxi využitelné jazykové znalosti a široký kulturně-společenský rozhled v minulosti i aktuálních problémech Litvy, Lotyšska, Ruska a Ukrajiny.

Při rozhodování mějte na paměti, že pro přijetí do bakalářského studia není nutná znalost areálových jazyků. Pro zájemce o studium ruštiny v rámci bakalářského studia se vstupní jazykovou znalostí realizujeme paralelní skupinu pro pokročilé.

Úvod > Uchazeč > Proč si vybrat program Východoevropská studia?