Mimořádné přednášky, semináře, diskuse, literární večery a jiné akce

Ve dnech 24. 11. 2017 – 26. 11. 2017 proběhne v Praze Mezinárodní konference ukrajinistů „Ukrajina jako kulturní a historický narativ (jazyk, dějiny, literatura)“

 

Mimořádné přednášky, semináře, diskuse, literární večery a jiné akce

Kromě povinných a volitelných kurzů nabízí Ústav východoevropských studií řadu jednorázových přednášek, seminářů, diskusí, prezentací knih, setkání se spisovateli apod., kde mají studenti možnost rozšířit si své znalosti o ukrajinských dějinách, kultuře, literatuře, jazyce…. a také setkat se s řadou zajímavých osobností. Akce bývají často organizovány ve spolupráci s Českou asociací ukrajinistů,  Ukrajinskou iniciativou v ČR  i jinými organizacemi. Studenti jsou pravidelně zváni i na akce, které samostatně pořádá Česká asociace ukrajinistů (viz www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)

Přehled konaných přednášek a seminářů:

 • 23. 10. 2007: přednáška  doc. Ludmyly Danylenko z Kyjevské státní univerzity T. Ševčenka (Sémanticko-gramatické interpretace českých parémií).
 • 22. 11. 2007: přednáška ukrajinského historika  a spisovatele Romana Kovala (Ukrajinský heroismus včera a dnes /zejména s ohledem na 20.-30. léta/).
 • 14. 10. 2009: odborný seminář pod názvem Překládání prozaické tvorby současného ukrajinského spisovatele Tarase Prochaska do češtiny; na jeho realizaci se podílela vyučující ÚVES FF UK V. Lendělová a studentky oboru Východoevropská studia se specializací ukrajinistika A. Stelibská a Je. Gazukina.
 • 29. 10. 2009: odborná přednáška Překladem ke sbližování kultur (literární tvorba autorů stanislavského fenoménu v překladech českých a polských), kterou přednesla V. Lendělová, A. Stelibská a Je. Gazukina.
 • 4. 3. 2010: přednáška Alžběty Chmelařové Ukrajinské prezidentské volby, srovnání let 2004 a 2010.
 • zimní semestr 2010: jazykovědná přednáška N. Šulské z Ústavu filologie a žurnalistiky Volyňské národní univerzity Lesji Ukrajinky v Lucku.
 • 6. 10. 2010: ve spolupráci s Radou pro popularizaci vědy AV ČR byl uskutečněn seminář na téma Kolik tváří má Ukrajina?: Seznámení s problematickými momenty ukrajinské historie, politiky, kultury a jazyka (Literární kavárna knihkupectví Academia); své příspěvky zde přednesli V. Lendělová, T. Chlaňová, D. Svoboda.
 • 2. 11. 2011: prof. Bohdan Danylyšyn (Ukrajinská evropská perspektiva) proslovil přednášku Aктуальні проблеми економічного і політичного розвитку сучасної України.
 • 18. 4. 2012: přednáška Mgr. Milana Skály o významném ukrajinském historikovi, archeologovi a etnografovi V. M. Ščerbakivském.
 • 16. 5. 2012: Julie Klymko-Overchenko proslovila přednášku Vztahy Ukrajina-EU: perspektivy, překonání rozdílností a větší integrace. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 25.–28. 3. 2013: v rámci programu ERASMUS na pracovišti hostovaly ukrajinistky Dr. Anna Ursulenko a doktorandka Jadwiga Skowron z Wroclavské univerzity, které vystoupily s následujícími přednáškami a semináři: Současná ukrajinská literatura v Polsku – překlady a literární recepce, Etnografické ukrajinské regiony v Polsku (Lemkové v Polsku), Polsko-Ukrajina ve společných hudebních projektech.
 • 7.–5. 2013: na pracovišti hostovala ukrajinistka Dr. Natalija Kosťak, která proslovila přednášku Современная языковая политика в Украине: работа над ошибками.
 • 21. 5. 2013: přednáška PhDr. Bohdana Zilynského, Ph.D. Hyppolit Olgerd Boczkowski v česko-ukrajinských vztazích. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 15. 7. 2013: přednáška akademika AV VŠ Ukrajiny, doktora historických věd, prof. Volodymyra Serhijčuka Ukrajinské diaspory ve světě: historie a současnost. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 25. 11. v 18:00 se na půdě FF UK konala přednáška Mychajla Fesenka On-line zdroje češtiny a ukrajinštiny. Aktuální stav. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 17. 3. 2015: přednáška amerického ukrajinisty prof. Andrije Danylenka na téma Ukrainian in the language map of Europe. (více viz www.ukrajiniste.cz – Minulé akce).
 • 7. 5. 2015: přednáška Oleksandra Bojčenka „Ближче до Скілли тримайся“: Українські інтелектуали між владою і суспільством. (více viz www.ukrajiniste.cz – Minulé akce).

 

Diskuse:

 • 2. 5. 2012: diskuze s významnými ukrajinisty Ritou Kindlerovou a Alexandrem Kratochvilem na téma Recepce ukrajinské literatury v Německu a České republice. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 3.12. 2012: večer věnovaný ukrajinským parlamentním volbám. Pozvání do diskuse přijala Alžběta Chmelařová a rovněž studenti ÚVES Adam Sochůrek, Ludmila Rychterová, Alexandr Martinec, kteří na Ukrajině působili jako pozorovatelé voleb.  (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 25. 3. 2013: setkání a diskuze s význačnými hosty z Ukrajiny – ukrajinským básníkem Ivanem Dračem, ředitelem Institutu literatury T.Ševčenka UAV Mykolou Žulynským a polonistou, profesorem a členem-korespondentem UAV Rostyslavem Radyševským. Setkání se zúčastnil rovněž etnolog a folklorista prof. Mykola Mušinka z Prešovské univerzity. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 3. 2. 2014: debata o současné situaci na Ukrajině. Pozvání do debaty přijala Lenka Víchová (ukrajinistka, redaktorka Ukrajinského žurnálu), Valentyna Ljulja (novinářka a spolupracovnice Asociace pro mezinárodní otázky), Bohdan Zilynskyj (historik a odborný asistent na FHS UK), Ondřej Soukup (novinář, publicista, člen zahraniční rubriky HN) a Miroslav Tomek (historik, ukrajinista, doktorand na FF UK). Debatu moderoval Alexej Sevruk. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 26. 11. 2014: debata o práci ukrajinské redakce Rádia Svoboda (Praha) s vedoucí ukrajinského vysílání Marjanou Drač a žurnalistou Vitalijem Syzovem. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 14. 5. 2015: setkání s ukrajinskými nakladateli (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce).

 

Prezentace knih, setkání s vědci a spisovateli:

 

 • Listopad 2007: redaktor historického časopisu Odnostrij  (Lvov, Ukrajina) Vitalij Manzurenko  prezentoval svou knihu Рейд УПА в Румунію 1949 р. (Vpád Ukrajinské povstalecké armády do Rumunska v roce 1949). 
 • Listopad 2008: diskuse s ukrajinskou spisovatelkou Kseňou Charčenko a prezentace její prozaické prvotiny Iсторія.
 • 6. 5. 2010: prezentace monografie profesora ukrajinistiky Jagellonské univerzity v Krakově Jaroslava Poliščuka І ката і героя він любив… Михайло Коцюбинський: Літературний портрет.
 • 25. 10. 2010: prezentace antologie ukrajinských básníků v zahraničí АЗ, два, три… дванадцять – лист у пляшці : Антологія Авторського Зарубіжжя; na  přípravě se podíleli studenti ÚVES FF UK A. Sevruk a V. Jíchová).
 • 17. 5. 2012: ukrajinský spisovatel Anton Sančenko představil svou literární tvorbu a přednesl ukázky ze svých děl. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 10. 12. 2012: ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla bylo zorganizováno setkání s ukrajinským spisovatelem T. Prochaskem u příležitosti prezentace překladu jeho knihy do češtiny (na prezentaci se podílely V. Lendělová, Je. Gazukina, A. Stelibská). (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 9. 5. 2012: seminář ukrajinistiky (V.Lendělová, T. Chlaňová) zorganizoval literární večer se  současným ukrajinským básníkem-experimentátorem, literárním kritikem, překladatelem a žurnalistou Viktorem Melnykem. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 9.12.2013: setkání a diskuse s ukrajinským spisovatelem Myroslavem Dočyncem. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 8. a 10. 4. 2014: přednášky prof. Jaroslava Poliščuka. (více viz www.ukrajiniste.cz – Minulé akce).
 • 10. 6. 2014: promítání dokumentárního filmu Kyjevská potopa o tzv. „Kurenivské tragédii“ roku 1961 (režie Ruslan Horovyj, film opatřila českými titulky Rita Kindlerová). (více viz www.ukrajiniste.cz – Minulé akce).
 • 23. 10. 2014: představení básnických sbírek Bronislavy Volkové, prezentace luckého nakladatelství Tverdyňa a básnické tvorby Mykoly Martyňuka. (více viz www.ukrajiniste.cz – Minulé akce).
 • 11. 12. 2014: setkání s E. Balkem, finským bohemistou, rusistou a ukrajinistou. (více viz www.ukrajiniste.cz – Minulé akce).
Úvod > Semináře ústavu > Seminář ukrajinistiky a slavistiky > Mimořádné přednášky, semináře, diskuse, literární večery a jiné akce