Konference, přednášky, semináře, diskuse, literární večery a další

Mimořádné přednášky, semináře, diskuse, literární večery a jiné akce

Kromě povinných a volitelných kurzů nabízí Ústav východoevropských studií řadu jednorázových přednášek, seminářů, diskusí, prezentací knih, setkání se spisovateli a dalších akcí, kde mají studenti možnost rozšířit si své znalosti o ukrajinských dějinách, kultuře, literatuře, jazyce…. a také setkat se s řadou zajímavých osobností. Akce bývají často organizovány ve spolupráci s Českou asociací ukrajinistů, Ukrajinskou iniciativou v ČR i jinými organizacemi. Studenti jsou pravidelně zváni i na akce, které samostatně pořádá Česká asociace ukrajinistů (viz www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)

Konference

Mezinárodní vědecká konference ke 100. výročí založení Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech – Historický a kulturní fenomén Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech se konala v on-line formátu 25. listopadu 2022.  Konferenci zorganizovala Charkovská národní univerzita N.V. Karazina spolu s ÚVES,  Ukrajinským memoriálem, z.s. a dalšími organizacemi. Konference se věnovala Ukrajinské hospodářské akademii v Poděbradech, jedné z ukrajinských vzdělávacích institucí, které sehrály významnou roli v životě ukrajinské emigrace v meziválečném Československu a kolem níž se soustředil i nebývale intenzivní kulturní a společenský život. Konference zprostředkovala posluchačům 3 vstupní přednášky a 15 konferenčních příspěvků + 1 prezentaci knihy. Jednalo se jak o přehledové přednášky mapující peripetie vzniku instituce, tak  o příspěvky věnované jednotlivým významným osobnostem, které v akademii působily. Záznam konference byl zpracován a je dostupný: https://youtu.be/0KWyw_TMxuYhttps://www.youtube.com/watch?v=hO_xbwRyr0k. Konference si nekladla za cíl pouze sdružit vědeckou komunitu na Ukrajině a v zahraničí, ale rovněž  vytvořit materiál, který rozšíří zájem o problematiku ukrajinské emigrace mezi studenty a zvýší zájem o toto téma. Podrobnější informace o konferenci naleznete zde.

III. Ukrainian Studies in Prague Conference. A Trauma Nation: Ukraine at a Crossroads

II. mezinárodní konference ukrajinistů v Praze

I. mezinárodní konference ukrajinistů v Praze

Účast na doprovodných akcích knižního veletrhu Svět knihy

 • Akce z posledních let naleznete na stránkách České asociace ukrajinistů v sekci Minulé akce: www.ukrajiniste.cz 

Ročník 2018

Ročník 2015

 

Přehled konaných přednášek a seminářů

 • Akce z posledních let naleznete na stránkách České asociace ukrajinistů v sekci Minulé akce: www.ukrajiniste.cz 
 • 17. 3. 2015: přednáška amerického ukrajinisty prof. Andrije Danylenka na téma Ukrainian in the language map of Europe. (více viz https://ukrajiniste.cz/2015/03/prednaska-andrije-danylenka-ukrainian-in-the-language-map-of-europe/).
 • 7. 5. 2015: přednáška Oleksandra Bojčenka „Ближче до Скілли тримайся“: Українські інтелектуали між владою і суспільством. (více zde).
 • 25. 11. 2014 v 18:00 se na půdě FF UK konala přednáška Mychajla Fesenka On-line zdroje češtiny a ukrajinštiny. Aktuální stav. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce) · 8. a 10. 4. 2014: přednášky prof. Jaroslava Poliščuka. (více viz www.ukrajiniste.cz – Minulé akce).
 • 25.–28. 3. 2013: v rámci programu ERASMUS na pracovišti hostovaly ukrajinistky Dr. Anna Ursulenko a doktorandka Jadwiga Skowron z Wroclavské univerzity, které vystoupily s následujícími přednáškami a semináři: Současná ukrajinská literatura v Polsku – překlady a literární recepce, Etnografické ukrajinské regiony v Polsku (Lemkové v Polsku), Polsko-Ukrajina ve společných hudebních projektech.
 • 7.–5. 2013: na pracovišti hostovala ukrajinistka Dr. Natalija Kosťak, která proslovila přednášku Современная языковая политика в Украине: работа над ошибками.
 • 21. 5. 2013: přednáška PhDr. Bohdana Zilynského, Ph.D. Hyppolit Olgerd Boczkowski v česko-ukrajinských vztazích. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 15. 7. 2013: přednáška akademika AV VŠ Ukrajiny, doktora historických věd, prof. Volodymyra Serhijčuka Ukrajinské diaspory ve světě: historie a současnost. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 18. 4. 2012: přednáška Mgr. Milana Skály o významném ukrajinském historikovi, archeologovi a etnografovi V. M. Ščerbakivském.
 • 16. 5. 2012: Julie Klymko-Overchenko proslovila přednášku Vztahy Ukrajina-EU: perspektivy, překonání rozdílností a větší integrace. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 2. 11. 2011: prof. Bohdan Danylyšyn (Ukrajinská evropská perspektiva) proslovil přednášku Aктуальні проблеми економічного і політичного розвитку сучасної України.
 • 4. 3. 2010: přednáška Alžběty Chmelařové Ukrajinské prezidentské volby, srovnání let 2004 a 2010.
 • zimní semestr 2010: jazykovědná přednáška N. Šulské z Ústavu filologie a žurnalistiky Volyňské národní univerzity Lesji Ukrajinky v Lucku.
 • 6. 10. 2010: ve spolupráci s Radou pro popularizaci vědy AV ČR byl uskutečněn seminář na téma Kolik tváří má Ukrajina?: Seznámení s problematickými momenty ukrajinské historie, politiky, kultury a jazyka (Literární kavárna knihkupectví Academia); své příspěvky zde přednesli V. Lendělová, T. Chlaňová, D. Svoboda.
 • 14. 10. 2009: odborný seminář pod názvem Překládání prozaické tvorby současného ukrajinského spisovatele Tarase Prochaska do češtiny; na jeho realizaci se podílela vyučující ÚVES FF UK V. Lendělová a studentky oboru Východoevropská studia se specializací ukrajinistika A. Stelibská a Je. Gazukina.
 • 29. 10. 2009: odborná přednáška Překladem ke sbližování kultur (literární tvorba autorů stanislavského fenoménu v překladech českých a polských), kterou přednesla V. Lendělová, A. Stelibská a Je. Gazukina.
 • 23. 10. 2007: přednáška doc. Ludmyly Danylenko z Kyjevské státní univerzity T. Ševčenka (Sémanticko-gramatické interpretace českých parémií).
 • 22. 11. 2007: přednáška ukrajinského historika a spisovatele Romana Kovala (Ukrajinský heroismus včera a dnes /zejména s ohledem na 20.-30. léta/).

Diskuse

 • Akce z posledních let naleznete na stránkách České asociace ukrajinistů v sekci Minulé akce: www.ukrajiniste.cz 
 • 26. 11. 2014: debata o práci ukrajinské redakce Rádia Svoboda (Praha) s vedoucí ukrajinského vysílání Marjanou Drač a žurnalistou Vitalijem Syzovem. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 3. 2. 2014: debata o současné situaci na Ukrajině. Pozvání do debaty přijala Lenka Víchová (ukrajinistka, redaktorka Ukrajinského žurnálu), Valentyna Ljulja (novinářka a spolupracovnice Asociace pro mezinárodní otázky), Bohdan Zilynskyj (historik a odborný asistent na FHS UK), Ondřej Soukup (novinář, publicista, člen zahraniční rubriky HN) a Miroslav Tomek (historik, ukrajinista, doktorand na FF UK). Debatu moderoval Alexej Sevruk. (více zde: https://ukrajiniste.cz/2014/02/debata-o-soucasne-situaci-na-ukrajine/)
 • 25. 3. 2013: setkání a diskuze s význačnými hosty z Ukrajiny – ukrajinským básníkem Ivanem Dračem, ředitelem Institutu literatury T.Ševčenka UAV Mykolou Žulynským a polonistou, profesorem a členem-korespondentem UAV Rostyslavem Radyševským. Setkání se zúčastnil rovněž etnolog a folklorista prof. Mykola Mušinka z Prešovské univerzity. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 2. 5. 2012: diskuze s významnými ukrajinisty Ritou Kindlerovou a Alexandrem Kratochvilem na téma Recepce ukrajinské literatury v Německu a České republice. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 3.12. 2012: večer věnovaný ukrajinským parlamentním volbám. Pozvání do diskuse přijala Alžběta Chmelařová a rovněž studenti ÚVES Adam Sochůrek, Ludmila Rychterová, Alexandr Martinec, kteří na Ukrajině působili jako pozorovatelé voleb. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)

Prezentace knih a překladů, setkání s vědci a spisovateli, promítání filmů

 • Akce z posledních let naleznete na stránkách České asociace ukrajinistů v sekci Minulé akce: www.ukrajiniste.cz 
 • 28. 1. 2016 se konalo promítání a seminář o filmu Sergeje Paradžanova Stíny zapomenutých předků (duchovní souvislosti filmu). Vystoupila Teťana Sverdan a Vladimír Suchánek. Více informací zde: https://ukrajiniste.cz/2016/01/komentovane-promitani-filmu-stiny-zapomenutych-predku/.
 • Dne 5.4. 2016 se konala na FF UK prezentace knihy Dějiny Ukrajiny (autoři: Pavel Robert Magocsi, Jan Rychlík, Bohdan Zylinskyj, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015) a přednáška profesora Jana Rychlíka. Více informací zde: https://ukrajiniste.cz/2016/04/prezentace-knihy-dejiny-ukrajiny-prednaska-prof-jana-rychlika/.
 • V dubnu 2016 navštívili Českou republiku tři ukrajinští autoři Teodozija Zarivna, Oleh Kocarev a Maksym Kidruk. Pobývali na ukrajinistice v Brně (25.-26.4), Olomouci (26.-27.4) a Praze (27.-29.4). Pražský literární večer se konal 28.4. ve večerních hodinách na FF UK. Více informací zde: https://ukrajiniste.cz/2016/04/literarni-vecer-teodozija-zarivna-oleh-kocarev-maksym-kidruk/.
 • 5. 5. 2016 se na FF UK konalo čtení povídky Ivana Drače V království Jeho Psího Veličenstva v překladu Aleny Morávkové. Více informací zde: https://ukrajiniste.cz/2016/03/cteni-povidky-i-drace-v-prekladu-aleny-moravkove/.
 • 13. prosince 2016 se v prostorách pražské Filozofické fakulty UK odehrál tvůrčí večer Tarasa Malkovyče, více viz https://ukrajiniste.cz/2016/12/literarni-vecer-tarase-malkovyce/.
 • Ve čtvrtek 3.11. 2016 v 18:00 se na půdě FF UK konal autorský večer současné ukrajinské spisovatelky Viktorije Ameliny, více zde: https://ukrajiniste.cz/2016/11/literarni-vecer-viktorije-ameliny/
 • Ve čtvrtek 13.10. 2016 v 17:30 zavítal na FF UK ukrajinský spisovatel Oleh Šynkarenko s přednáškou o ukrajinské antiutopii a prezentací své tvorby, více zde: .
 • 20. 10. 2015 vystoupil na půdě FF UK Jurij Andruchovyč, kde kromě jiného přečetl své básně ze sbírky Písně pro mrtvého kohouta (český překlad Marie Iljašenko). Večer byl doplněný o teoretické uvedení tvorby Jurije Andruchovyče do kontextu současné ukrajinské literatury (Alexej Sevruk). Více informací viz: https://ukrajiniste.cz/2015/10/literarni-vecer-jurije-andruchovyce/
 • 11. 12. 2014: setkání s E. Balkem, finským bohemistou, rusistou a ukrajinistou. (více viz www.ukrajiniste.cz – Minulé akce).
 • 23. 10. 2014: představení básnických sbírek Bronislavy Volkové, prezentace luckého nakladatelství Tverdyňa a básnické tvorby Mykoly Martyňuka. (více viz www.ukrajiniste.cz – Minulé akce).
 • 10. 6. 2014: promítání dokumentárního filmu Kyjevská potopa o tzv. „Kurenivské tragédii“ roku 1961 (režie Ruslan Horovyj, film opatřila českými titulky Rita Kindlerová). (více viz www.ukrajiniste.cz – Minulé akce).
 • 9.12.2013: setkání a diskuse s ukrajinským spisovatelem Myroslavem Dočyncem. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 9. 5. 2012: seminář ukrajinistiky (V.Lendělová, T. Chlaňová) zorganizoval literární večer se současným ukrajinským básníkem-experimentátorem, literárním kritikem, překladatelem a žurnalistou Viktorem Melnykem. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 10. 12. 2012: ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla bylo zorganizováno setkání s ukrajinským spisovatelem T. Prochaskem u příležitosti prezentace překladu jeho knihy do češtiny (na prezentaci se podílely V. Lendělová, Je. Gazukina, A. Stelibská). (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 17. 5. 2012: ukrajinský spisovatel Anton Sančenko představil svou literární tvorbu a přednesl ukázky ze svých děl. (více zde: www.ukrajiniste.cz – Minulé akce)
 • 25. 10. 2010: prezentace antologie ukrajinských básníků v zahraničí АЗ, два, три… дванадцять – лист у пляшці : Антологія Авторського Зарубіжжя; na přípravě se podíleli studenti ÚVES FF UK A. Sevruk a V. Jíchová).
 • 6. 5. 2010: prezentace monografie profesora ukrajinistiky Jagellonské univerzity v Krakově Jaroslava Poliščuka І ката і героя він любив… Михайло Коцюбинський: Літературний портрет.
 • Listopad 2008: diskuse s ukrajinskou spisovatelkou Kseňou Charčenko a prezentace její prozaické prvotiny Iсторія.
 • Listopad 2007: redaktor historického časopisu Odnostrij (Lvov, Ukrajina) Vitalij Manzurenko prezentoval svou knihu Рейд УПА в Румунію 1949 р. (Vpád Ukrajinské povstalecké armády do Rumunska v roce 1949).
Úvod > Semináře ústavu > Seminář ukrajinistiky a slavistiky > Konference, přednášky, semináře, diskuse, literární večery a další