Možnosti studia

Studijní programy a příležitosti

 • Filologie (Ruský jazyk a literatura)
 • Areálová studia (Východoevropská studia) s možností studia ruštiny, ukrajinštiny, lotyštiny, litevštiny, běloruštiny, arménštiny, gruzínštiny nebo ázerbájdžánštiny
 • Pedagogika (Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s Anglickým jazykem a literaturou, Českým jazykem a literaturou, Francouzským jazykem a literaturou, Historií, Latinským jazykem a literaturou, Německým jazykem a literaturou nebo Španělským jazykem a literaturou)
 • Více informací o studijních programech Filozofické fakulty zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/
 • Filozofická fakulta nabízí množství přednášek a seminářů v angličtině pro zahraniční studenty
 • Úzká spolupráce s dalšími ústavy, zabývajícími se studiem Východní Evropy (Ústav světových dějin, Ústav jihoslovanských a balkánských studií)
 • Možnost spolupráce s dalšími ústavy zabývajícími se areálovými studii (Čína, Jižní Asie, Střední východ, Centrální Asie, Latinská Amerika, Německo, Česká republika atd.)

Centra a projekty spojené s Ústavem východoevropských studií

 1. Výzkumné týmy (např. pro studium Studené války; kolektivní paměti atd.)
 2. Spolupráce s OSGA (prof. Lomová)
 1. Spolupráce s Nadací Borise Němcova pro svobodu
 2. Vědecké projekty
 3. Letní škola Borise Němcova pro žurnalisty a studenty humanitního zaměření (pravidelně pořádaná na přelomu července a srpna na Filozofické fakultě) – https://cbn.ff.cuni.cz/ru/%d0%be-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5/
 4. Veřejné přednášky na FF UK
 • Vědecký projekt PRIMUS a Centrum pro výzkum „Komunistické genderové politiky vůči muslimským menšinám ve Východní Evropě: od odhalení k vyloučení“ – tříletý vědecký projekt s účastí 6-8 mezinárodních badatelů, podporovaný Univerzitou Karlovou a vedený dr. Ivanem Simicem od ledna 2020 – webové stránky budou zřízeny v prvních měsících roku 2020

Další aktivity Ústavu východoevropských studií

 • Konference mladých slavistů se silnou tradicí (roku 2020 proběhne XV. ročník) – https://slavkonf.ff.cuni.cz/en/cys-2020/
 • Mezinárodní konference organizované Ústavem (některé za spolupráce s dalšími institucemi):
 • Příklady:
 1. První mezinárodní Konference Centra Borise Němcova „Chápání svobody v Rusku“ roku 2019 – https://uves.ff.cuni.cz/cs/2019/04/20/centrum-borise-nemcova-ff-uk-organizuje-mezinarodni-vedeckou-konferenci/
 2. Mezinárodní konference „World War II: History and Memory“ in 2019 – https://uves.ff.cuni.cz/cs/2019/03/17/international-conference-world-war-ii-history-and-memory/
 3. Druhá mezinárodní konference ukrajinistů v Praze roku 2018 – https://uves.ff.cuni.cz/cs/2018/10/29/ii-mezinarodni-konference-ukrajinistu-v-praze/

Spolupráce Ústavu východoevropských studií a Filozofické fakulty

 • Univerzita Karlova: úzká spolupráce s Ústavem ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd (se zaměřením na politologii)
 • Akademie věd České republiky (Slovanský ústav)
 • Česká republika (spolupráce s ústavy v Brně a Olomouci přes projekty financované Ministerstvem školství)
 • Ruská Federace (RGGU, MGU, HSE, Petrohradská státní univerzita a další regionální univerzity, např. v Tambově, Elistě atd.)
 • Ukrajina (univerzity ve Lvově, Ivano-Frankivsku, Ćernivci, Užhorodu ad.)
 • Bělorusko (Minsk)
 • Pobaltské země (Riga, Vilnius)
 • Velká Británie (OSGA, Oxford University)
 • EU (Projekt 4EU+, Lundská univerzita, Varšavská univerzita, Jagellonská univerzita v Krakově, německé univerzity – Heidelberg, Tübingen, Passau, Frankfurt am Oder, Bochum a další), některé univerzity ve státech bývalé Jugoslávie
 • USA (Ukrajinský výzkumný institut Harvardské univerzity)

Univerzitní podpora výzkumu

 • Každoroční podávání projektů PRIMUS pro postdoktorandy (projekty vedené zahraničními postdoktorandy na Univerzitě Karlově)
 • Finanční a instituční podpora s podáváním Evropských projektů
 • síť ERASMUS
 • Projekt 4EU+ (Univerzita Karlova, Varšavská univerzita, univerzita v Heidelbergu, Sorbonna, Kodaňská univerzita, Milánská univerzita)
 • Přednášky hostujících profesorů
 • Mezinárodní konference (např. World War II: History and Memory s účastí prof. Dana Healeyho, prof Barbary Törnqvist-Plewy a dalších)
 •  Pořádání přednášek s podporou Filozofické fakulty
 • Možnosti pro studenty (Erasmus, letní školy: např. Akademické centrum pro studium Ruska – plně financováno Centrem; workshopy, konference, semináře)

Pražské instituce pro studium Východní Evropy

Úvod > O ústavu > Možnosti studia