Proč si vybrat program/obor Ruský jazyk a literatura?

Zkušenosti našich absolventů se studiem a dalším pracovním uplatněním

Obor Ruský jazyk a literatura zájemcům nabízí

  • praktické i teoretické studium ruštiny s výstupní znalostí C1 (bakalářské studium) a C2 (navazující magisterské studium)
  • studium ruské literatury od počátků po současnost
  • studium ruské kultury, myšlení a rusko-českých kulturních a politických vztahů
  • moderní studijní program poskytující široký prostor pro vlastní specializaci, volbu části předmětů podle individuálního zájmu studenta

 

Program oboru Ruský jazyk a literatura zahrnuje především:

  • rozvoj praktických jazykových dovedností doplněných o teoretickou znalost jazykového systému ruštiny
  • poznávání ruské literatury v jejích proměnách a kontextech
  • studium kulturního a politického vývoje Ruska od středověku po současnost

 

… a dále:

  • pestrou škálu specializačních kurzů s individuálním přístupem ke studentům a prostorem pro diskuzi o zajímavých dílčích otázkách
  • širokou nabídku zahraničních stáží v Rusku a dalších zemích, přinášejících nejen jazykovou praxi, ale i inspirativní přímý kontakt se studovanou zemí a také neopakovatelnou životní zkušenost

Obor Ruský jazyk a literatura má akreditovaný bakalářský a navazující magisterský stupeň v jednooborové formě.

Absolvent oboru získává zejména v praxi využitelné jazykové znalosti a široký kulturně-společenský rozhled v minulosti i aktuálních problémech Ruska

 

Podrobnější informace o přijímacím řízení a nabízeném oboru získáte na našich stránkách:

Průběh přijímacího řízení“, „Charakteristika oboru

(v sekci Uchazeč)

Při rozhodování mějte na paměti, že pro přijetí do bakalářského studia je nutná vstupní znalost ruštiny minimálně na stupni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky, pro přijetí do navazujícího magisterského studia je nutná vstupní znalost ruštiny minimálně na stupni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úvod > Uchazeč > Proč si vybrat program/obor Ruský jazyk a literatura?