Kontakty

PD Dr. phil. Markus Giger – synchronní ruská a kontrastivní slovanská jazykověda. Vedoucí semináře rusistiky (markus.giger@ff.cuni.cz)

Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. – synchronní ruská jazykověda, analýza textu, překlad (jana.kitzlerova@ff.cuni.cz)

Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. – moderní ruská literatura a kultura (hana.kosakova@ff.cuni.cz)

doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. – ruská literatura a filosofie (hanus.nykl@ff.cuni.cz)

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. – písemnictví a dějiny východní a jihovýchodní Evropy období středověku a raného novověku. Ředitel ÚVES (marek.prihoda@ff.cuni.cz)

PhDr. Natálie Rajnochová, Ph.D. – synchronní ruská jazykověda (lexikologie, frazeologie, neologie, funkční stylistiky), výuka ruštiny (natalie.rajnochova@ff.cuni.cz)

Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D. – synchronní ruská jazykověda, výuka ruštiny (Veronika.Stranz-Nikitina@ff.cuni.cz)

doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. – literární věda (ruská literatura 20. století, evropské kontexty v ruské literatuře). Předsedkyně oborové rady Slovanské literatury (helena.ulbrechtova@ff.cuni.cz)

 

Konzultační hodiny viz zde.