Kontakty

Vedoucí semináře:

Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. – vedoucí semináře rusistiky, koordinatorka didaktiky ruštiny na FF UK. Výuka ruštiny jako cizího jazyka, frazeologie, politická lingvistika, kognitivní lingvistika, pragmalingvistika, jazyk reklamy, diachronní a synchronní stav češtiny a ruštiny (ekaterina.rycheva@ff.cuni.cz)

Vyučující:

PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor UK – synchronní ruská a kontrastivní slovanská jazykověda. Ředitel Ústavu východoevropských studií  (markus.giger@ff.cuni.cz)

Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. – moderní ruská literatura a kultura (hana.kosakova@ff.cuni.cz)

doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. – ruská literatura a filosofie (hanus.nykl@ff.cuni.cz)

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. – písemnictví a dějiny východní a jihovýchodní Evropy období středověku a raného novověku (marek.prihoda@ff.cuni.cz)

PhDr. Natálie Rajnochová, Ph.D. – synchronní ruská jazykověda (lexikologie, frazeologie, neologie, funkční stylistiky), výuka ruštiny (natalie.rajnochova@ff.cuni.cz)

Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D. – synchronní ruská jazykověda, výuka ruštiny (Veronika.Stranz-Nikitina@ff.cuni.cz)

Ivan Fomin, Ph.D. – masmédia, politický diskurz, politologie (ivan.fomin@ff.cuni.cz)

Sergej Medveděv, Ph.D. – historie Ruska, politologie, politický diskurz (sergei.medvedev@ff.cuni.cz)