Východoevropská studia – navazující magisterské studium

Doporučená studijní literatura pro ústní zkoušku

 

I. Areálový (profilový) jazyk

Litevský jazyk

AMBRAZAS, V.: Lithuanian Grammar. Vilnius 1997.

ENDZELĪNS, J.: Comparative Phonology and Morphology of the Baltic Languages. The Hague – Paris 1971.

ERHART, A.: Baltské jazyky. Praha 1984.

ERHART, A.: Litevština. Praha 1956.

PAULAUSKIENĖ, A.: Modern Lithuanian. Vilnius 1994.

Po truputį (učebnice, včetně interaktivní verze na CD). Vilnius 1998.

RAMONIENĖ, M.: Colloquial Lithuanian. London 1996.

RAMONIENĖ, M. – PribušauskaitĖ, J.: Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius 2003.

STUMBRIENĖ, V. – KaškelevičienĖ, A.: Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius 2001.

ŠELELYOVÁ, D. a kol.: Česko-lotyšsko-litevská konverzace. Praha 2008.

 

Lotyšský jazyk

CEPLĪTE, B. –  CEPLĪTIS, L L.: Latviešu valodas praktiskā gramatika. Riga 1997.

ENDZELĪNS, J.: Comparative Phonology and Morphology of the Baltic Languages. The Hague – Paris 1971.

ERHART, A.: Baltské jazyky. Praha 1984.

GRUŽANE, V. – EČA, A. – SPROGIS, V.: Grammatika latyšskogo jazyka. Riga 1995.

Latviešu valodas prasmes līmenis. Council of Europe 1997.

LIEGENIECE, L.: Latyšskij jazyk dlja vsech. Riga 2005.

NIKUĻCEVA, S.: Česko-lotyšský slovník (gramatická část). Praha 2006.

ŠALME, A. – ŪDRIS, P.: Do it in Latvian. Riga 2005.

ŠELELYOVÁ, D. a kol.: Česko-lotyšsko-litevská konverzace. Praha 2008.

ŠTOLL, P.: Lotyština pro Čechy, v elektronické podobě.

 

Ruský jazyk

BALCAR, M.: Sbírka cvičení k ruské gramatice. Praha 2009.

BRANDNER, A.:  Seminární cvičení z morfologie ruštiny. Plzeň 2006.

BALCAR, M.: Ruská gramatika v kostce. Praha 2002.

CSIRIKOVÁ, M. – VYSLOUŽILOVÁ, E.: Ruština v praxi. Praha 2002.

ГЛАЗУНОВА, О. И.: Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Санкт-Петербург 2005

Kolektiv autorů: Příruční mluvnice ruštiny ve dvou dílech. Praha 1978.

MISTROVÁ, V. – OGANESJANOVÁ, D. – TREGUBOVÁ, J.: Cvičebnice ruské gramatiky. Praha 2004.

RAJNOCHOVÁ, N.: Domluvíte se rusky? Praha 2009.

ŽAŽA, S.: Paradigmatika a akcentace ruského slovesa. Brno 1991.

 

Ukrajinský jazyk

ANDERŠ, J.: Ukrajinština vážně a vesele. Olomouc 1999.

БАЛАНДІНА, Н. Ф. – АЛМАНОВА, О. В. – БЕЗНОСА, А. П. – ВОЛОШКО, О. В. – ОМЕЛЯНЕНКО, В. І.: Українська мова. Розвиток ситуативного мовлення. Харків 2007.

Чесько-український українсько-чеський кишеньковий словник. Оlomouc 2005.

ДАНИЛЕНКО, Л. І.: Чесько-український словник. Сучасна ділова мова. Київ 2000.

ДАНИЛЕНКО, Л. І., ПАЛАМАРЧУК, О. Л.: Перекладаємо чеською. Українсько-чеські прийменникові і безприйменникові конструкції. Київ 2001.

ГОРПИНИЧ, В. О.: Морфологія української мови: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ 2004.

LEŠKA, O. – SAVICKÝ, N. – ŠIŠKOVÁ, R.: Mluvnice současné ukrajinštiny. Praha 2001.

MYRONOVA, H.: Praktický kurz ukrajinštiny I. Brno 1999.

Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях: Розмовник. Київ 2002.

 

II. Dějiny východní Evropy

BABEROWSKI, J.: Rudý teror. Dějiny stalinismu. Praha 2004.

BOJKO, O. – GONĚC, V.: Nejnovější dějiny Ukrajiny. Brno 1997.

BRADLEY, J. F. N.: Válka a mír po roce 1945. Dějiny vztahů mezi Sovětským svazem a Západem. Praha 1994.

CROZIER, B.: Vzestup a pád sovětské říše. Praha 2004.

DANČÁK, B. –  Pospíšil, I. –  Rakovský, A.: Pobaltí v transformaci. Brno 1999.

DOUBRAVA, J.: Boris Jelcin. Car ruských změn. Praha 1997.

DURMAN, K.: Popely ještě žhavé. Válka a nukleární mír. Praha 2004.

DURMAN, K.: Popely ještě žhavé. II. Konce dobrodružství 1964–1991. Praha 2009.

DURMAN, K.: Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991. Praha 1998.

FIGES, O.: Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891–1924. Praha – Plzeň 2005.

HLOUŠKOVÁ, K. – KOMENDOVÁ, J. – ŘOUTIL, M. – TÉRA, M. – VYDRA, Z.: Dějiny Ruska. Praha 2017.

HOLZER, J.: Politické strany Ruska. Hledání identity. Brno 2004.

HOLZER, J.: Politický systém Ruska. Hledání státu. Brno 2001.

HORÁK, S.: Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Praha 2008.

KARAMZIN, N. M.: Obrazy z dějin Říše ruské I-II. Praha 1984.

MALIA, M.: Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917–1991. Praha 2004.

MOULIS, V.: Neobyčejný život Nikity Sergejeviče. N. S. Chruščov a jeho doba. Praha 2006.

PIPES, R.: Dějiny ruské revoluce. Praha 1998.

PIPES, R.: Rusko za starého režimu. Praha 2004.

SAHANOVIČ, H. –  ŠYBIEKA Z.: Dějiny Běloruska. Praha 2006.

SERVICE, R.: Lenin. Praha 2002.

ŠVANKMAJER, M. a kol.: Dějiny Ruska: přehled politického vývoje společnosti. Díl 1. Praha 1967.

ŠVANKMAJER, M. a kol.: Dějiny Ruska. Praha 2004.

ŠVEC, L. – MACURA, V. – ŠTOLL, P.: Dějiny pobaltských zemí. Praha 1996.

ŠVORC, P.: Zakletá zem / Podkarpatská Rus 1918–1946. Praha 2007.

TAUBMAN, W.: Chruščov. Člověk a jeho doba. Praha 2005.

TUCKER, R. C.: Stalin. Na vrcholu moci. Revoluce shora 1928-1941. Praha 2000.

VEBER, V.: Leninova vláda (Rusko 1917–1924). Praha 2003.

VEBER, V.: Mikuláš II. a jeho svět (Rusko 1894–1917). Praha 2000.

VEBER, V.: Stalinovo impérium (Rusko 1924–1953). Praha 2003.

VYKOUKAL, J. – LITERA, B. – TEJCHMAN, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha 2000.

WANNER, J.: Brežněv a východní Evropa. Praha 1995.

ZÁJEDOVÁ, I.: Pobaltská regionální spolupráce. Praha 2006.

ZUBOV, A. (ed.): Dějiny Ruska 20. století. 1.–2. díl. Praha 2014–2015.

 

III. Literární a kulturní vývoj východní Evropy

ČYŽEVSKYJ, D.: A History of Ukrainian Literature. New-York – Edmonton 1997.

HONZÍK, J. – PAROLEK, R.: Ruská klasická literatura (1789–1917). Praha 1977.

HRALA, M.: Ruská moderní literatura 1890–2000. Praha 2007.

CHAMBERLAINOVÁ, L.: Filozofický parník: Lenin a vyhnání inteligence. Praha 2009.

KASACK, W.: Slovník ruské literatury 20. století. Praha 2000.

KUBILIUS, V. a kol.: Lithuanian Literature. Vilnius 1997.

LUCKYJ, G.: Ukrainian Literature in the Twentieth Century. A Reader´s Guide. Toronto – Buffalo – London 1972 (1992).

MASARYK, T. G.: Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. I.–III. díl. Praha 1996.

MORÁVKOVÁ, A.: Děti stepní Hellady: Pražská škola ukrajinských emigrantských básníků. Praha 2001.

NYKL, H.: Náboženství v ruské kultuře. Praha 2013.

PAROLEK, R.: Litevská literatura: vývoj a tvůrčí osobnosti. Praha 1996.

PAROLEK, R.: Lotyšská literatura: vývoj a tvůrčí osobnosti. Praha 2000.

POSPÍŠIL, I. a kol.: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha 2001.

PUTNA, M. C.: Rusko mimo Rusko. 1. díl, Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991. Brno 1993.

PUTNA, M. C. – ZADRAŽILOVÁ, M.: Rusko mimo Rusko. 2. díl, Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991. Brno 1994.

Ruská středověká literatura. Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského. Výbor textů 11.–14. století. Červený Kostelec 2013. (Případně starší vydání: Písemnictví ruského středověku: od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského: výbor textů 11.–14. stol. Praha 1989.)

ŘEHOŘÍKOVÁ, L. – STECH, R. M.: Ukrajina, davaj, Ukrajina! Antologie současných ukrajinských povídek. Brno 2012.

SAVICKÝ, I.: Osudová setkání: Češi v Rusku a Rusové v Čechách 1914–1938. Praha 1999.

SLABIHOUDOVÁ, N. – VLČKOVÁ, A. – ŠTOLL, P.: Slovník pobaltských spisovatelů: estonská, litevská a lotyšská literatura. Praha 2008.

Slovník ruskej literatúry 11.–20. storočia. Bratislava 2007.

Sto padesát let česko-ukrajinských literárních styků: 1814–1964. Praha 1968.

Svatí a hříšníci: staroruská literatura 11.–12. století. Červený Kostelec 2015.

ŠPIDLÍK, T.: Ruská idea: jiný pohled na člověka. Velehrad – Roma 1996.

ŠTOLL, P.: Lotyšská kultura a jednota bratrská: české kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.–20. století. Praha 2013.

ZADRAŽILOVÁ, M.: Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha 1995.

ZYLINSKYJ, B.: Ukrajinci v Čechách a na Moravě. Praha 1995.

 

Seznam literatury ke stažení zde.

Úvod > Uchazeč > Doporučená literatura > Východoevropská studia – navazující magisterské studium