Významné publikace a grantové projekty

Projekty

  • Vyučující, studenti i absolventi ÚVES se podíleli na realizaci literárního projektu Zahraniční spisovatelé Evropy, Ameriky, Asie a zemí Východu na Ukrajině (sekce „Ukrajinsko-české kulturní styky: čeští spisovatelé na Ukrajině“) organizovaném kyjevským literárním časopisem Dnipro v květnu roku 2010.
  • 17. 6. 2013 se ve spolupráci s Českým centrem Praha a Českou asociací ukrajinistů konal večer věnovaný překladům ukrajinské literatury do češtiny po roce 1989. Další informace: http://www.ukrajiniste.cz/ (Minulé akce).

Významné publikace

  • V roce 2006 byl v rámci ediční řady Acta Slavica et Baltica vydán sborník Donum Ucrainicum u příležitosti významného životního jubilea prof. Aleny Morávkové s účastí spolupracovníků a členů ÚVES FF UK.

 

Grantové projekty

Nejvýraznějším vědeckým počinem pracoviště je úspěšné završení grantového projektu s názvem “Konstituování postmoderního diskursu v ukrajinské literatuře: prozaická tvorba představitelů tzv „stanislavského fenoménu“ (číslo projektu: 224108, vedoucí projektu: Tereza Chlaňová). Projekt se pokusil nahlédnout tento fenomén, jenž vznikl jako specifická sociokulturní situace lokalizovaná v Ivano-Frankovsku v letech 1989-1996 a zcela zásadně ovlivnil současný literární proces na Ukrajině, z několika hledisek. Byly vymezeny základní parametry tohoto pojmu, pozornost se zaměřila  na vybrané autory tohoto fenoménu, jež sehráli významnou roli při konstituování postmoderního diskursu v ukrajinské literatuře. Závěrem se řešitelé projektu pokusili reflektovat tvorbu uvedených autorů v kontextu středoevropském. Cílem byla snaha zaplnit jednu z výrazných mezer v českém ukrajinistickém bádání. Na tento projekt navazuje realizace diplomových prací rozvíjejících dané téma a řada aktivit spočívající ve spolupráci s literárními časopisy, kde se jedná o překladatelské výstupy (časopisy A2, Plav).

Úvod > Semináře ústavu > Seminář ukrajinistiky a slavistiky > Významné publikace a grantové projekty