Významné publikace a grantové projekty

Projekty

Vyučující, studenti i absolventi ÚVES se podíleli na realizaci literárního projektu Zahraniční spisovatelé Evropy, Ameriky, Asie a zemí Východu na Ukrajině (sekce „Ukrajinsko-české kulturní styky: čeští spisovatelé na Ukrajině“) organizovaném kyjevským literárním časopisem Dnipro v květnu roku 2010.

Grantové projekty

2018 – Visegrad Eastern Partnership Literary AwardVybrané informace:

Informace o Visegrádské literární ceně a jejím výherci Vladimiru Rafejenkovi naleznete v následujících zdrojích:

Radiové pořady

Rozhovor s Vladimirem Rafejenkem na Rádiu Praha (Art Café):

Rozhovor s Vladimirem Rafejenkem s K. Ayzpurvit:

  • Город Z на языке CZ. Война и Донецк в романе Владимира Рафеенко: https://www.radio.cz/ru/rubrika/razgovor/gorod-z-na-yazyke-cz-vojna-i-doneck-v-romane-vladimira-rafeenko.

Radio Free Europe/Radio Liberty:

Video ze slavnostního předávání literární ceny

https://www.youtube.com/watch?v=-v_0ED-fYiw&feature=youtu.be

Fotografie ze slavnostního předávání literární ceny

  • Autorka fotografií: Alžběta Diringerová – viz zde.
  • Autor fotografií: František Chlaň
  • Autor fotografií: Jiří Stibor

Speciální číslo časopisu Oriens Aliter

2018/2

Projekt vnitřního grantu FF UK Inovace předmětů Klasická ukrajinská literatura a Moderní ukrajinská literatura

Tereza Chlaňová v roce 2015 úspěšně ukončila projekt vnitřního grantu FF UK Inovace předmětů Klasická ukrajinská literatura a Moderní ukrajinská literatura (tematický okruh FF TO1: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů)

Projekt Konstituování postmoderního diskursu v ukrajinské literatuře: prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“

  • V roce 2009 byl úspěšně završen grantový projekt (číslo projektu: 224108, vedoucí projektu: Tereza Chlaňová) věnovaný tzv. „stanislavskému fenoménu“. Tento „fenomén“ vznikl jako specifická sociokulturní situace lokalizovaná v Ivano-Frankovsku v letech 1989-1996 a zcela zásadně ovlivnil současný literární proces na Ukrajině, z několika hledisek. Byly vymezeny základní parametry tohoto pojmu, pozornost se zaměřila na vybrané autory tohoto fenoménu, jež sehráli významnou roli při konstituování postmoderního diskursu v ukrajinské literatuře. Závěrem se řešitelé projektu pokusili reflektovat tvorbu uvedených autorů v kontextu středoevropském.
  • Cílem byla snaha zaplnit jednu z výrazných mezer v českém ukrajinistickém bádání. Na tento projekt navazuje realizace diplomových prací rozvíjejících dané téma a řada aktivit spočívající ve spolupráci s literárními časopisy, kde se jedná o překladatelské výstupy (časopisy A2, Plav). Součástí projektu je publikace – viz sekce „Významné publikace“.

Významné publikace

Ve spolupráci s brněnskou a olomouckou ukrajinistikou vznikly dva sborníky:

Putování současnou ukrajinskou literární krajinou

V roce 2010 vyšla publikace Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: Prozaická tvorba představitelů tzv. “stanislavského fenoménu” (Červený Kostelec: Pavel Mervart). Autoři: T. Chlaňová, V. Lendělová, A. Sevruk, P. Grycová, A. Stelibská, J. Gazukina).

  • Publikace vznikla jako výstup z grantového projektu “Konstituování postmoderního diskursu v ukrajinské literatuře: prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“.

Donum Ucrainicum

V roce 2009 byl v rámci ediční řady Acta Slavica et Baltica vydán sborník Donum Ucrainicum u příležitosti významného životního jubilea prof. Aleny Morávkové s účastí spolupracovníků a členů ÚVES FF UK.

Úvod > Semináře ústavu > Seminář ukrajinistiky a slavistiky > Významné publikace a grantové projekty