Profilové projekty

Pracovníci Ústavu východoevropských studií FF UK se podíleli na řadě výzkumných a grantových projektů v rámci FF UK. V oblasti rusistiky se v současné době zaměřují především na typologické otázky ruské kultury. V posledních letech se úspěšně realizoval například projekt GA ČR Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska, v jehož rámci byly studovány základní prvky ruské kultury v širší interdisciplinární perspektivě. Naznačené téma bylo následně prohloubeno v projektu GA ČR Duchovní a historická tradice v ruské kultuře: kontinuita a diskontinuita, který se zaměřil na sociální a politické myšlení Moskevské Rusi i náboženský život současného Ruska. Nejvýznamnějším vědeckým počinem Semináře ukrajinistiky a slavistiky se stalo úspěšné završení grantového projektu Konstituování postmoderního diskursu v ukrajinské literatuře, který se pokusil z různých hledisek nahlédnout tvorbu představitelů tzv. stanislavského fenoménu. Významná část zaměstnanců Ústavu se v posledních letech aktivně zapojila do řešení vnitřních výzkumných záměrů PRVOUK – P10 – Lingvistika a PRVOUK – P12 – Historie v interdisciplinární perspektivě.

Úvod > Věda a výzkum > Profilové projekty