Informace pro uchazeče o studium

Důležitá data:
28. 2. 2020 – poslední den na podání přihlášky do bakalářského studia
31. 3. 2020 – poslední den na podání přihlášky do magisterského studia
30. 4. 2020 – poslední den na podání přihlášky do doktorského studia

Více informací