Ukrajinský podzim na ÚVES FF UK – přednášky k dějinám, kultuře a současnosti Ukrajiny AKTUALIZACE: NOVÉ PŘEDNÁŠKY!!!

Vážení kolegové, milí studenti,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na přednášky, semináře, workshopy a kulatý stůl v rámci cyklu „Ukrajinský podzim na ÚVES FF UK – přednášky k dějinám, kultuře a současnosti Ukrajiny“. Tento seznam se bude velmi pravděpodobně ještě rozšiřovat, další informace budeme vkládat do stávajícího souboru, takže průběžně kontrolujte, co přibylo.

Zde klíčové informace k cyklu přednášek:

  • 22. listopadu, 14:10-15:40 hod., místnost 200 (Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2); přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů)

doc. Tomáš Sniegoň (University of Lund): Putinovo Rusko a jeho útok na Ukrajinu – cesty do katastrofy (česky)

Anotace: Doc. Sniegoň bude diskutovat méně známé aspekty příčin Putinova útoku na Ukrajinu jako cesty jeho vlastní sebezáchovy

  • 22. listopadu, 14:00-15:30 hod., místnost 325 (Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2); přednášku organizuje Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska ve spolupráci s Ústavem východoevropských studií (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů)

проф. Оксана Салата (Київський університет імені Бориса Грінченка): ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ УКРАИНСКО- РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ФОНЕ ВОЙНЫ (v ruštině, diskuse v ruštině a ukrajinštině)

  • 22. listopadu, 17:30-19:00 hod., místnost 200 (Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2); kulatý stůl organizuje Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska ve spolupráci s KULTURUS
круглый стол на тему РОССИЙСКАЯ АГРЕССИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ И КРУШЕНИЕ МИФА О «БРАТСКИХ НАРОДАХ»
участницы: Оксана Салата, Нінель Клименко, Світлана Савченко, Ольга Дудар, Людмила Меленець (Київський університет імені Бориса Грінченка)

модератор: Marek Příhoda (v ruštině, diskuse v ruštině a ukrajinštině)

  • 24. listopadu, 12:30-14:00 hod., místnost 313 (Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2); přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů)

prof. Agnieszka Matusiak (University of Wroclaw): Ukrainian Theater and Drama after February 24, 2022″ (in English)

  • 28. listopadu, 15:50-17:20 hod., místnost 325 (Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2); přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů a podporou Nadace Sekyra Foundation (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů)

Kateryna Marina (Oxford School of Global and Area Studies, University of Oxford): Cross-regional comparison of women’s political participation in Ukraine and Tunisia (in English)

  • 29. listopadu, 17:30-19:00 hod., místnost 301 (Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2); přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů a podporou Nadace Sekyra Foundation (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů)

prof. Michal Šmigeľ (Filozofická fakulta Univerzity Mateje Bela, Banská Bystrica): Priesečníky ukrajinských a česko-slovenských dejín 20. storočia v historickej pamäti a historiografii (ve slovenštině)

Anotace: Prof. Šmigeľ načrtne ako sa ukrajinské udalosti prelievali do československých dejín (ukrajinská emigrácia v medzivojnovom ČSR, pôsobenie 14. haličskej divízie počas SNP, anexia Podkarpatskej Ukrajiny, rejdy UPA do povojnového Československa), na druhej strane volyňskí Česi na Ukrajine a presídlenie Rusínov na Ukrajinu (1947), ich reemigrácia v 60. rokoch) – toto všetko bude sledovať z hľadiska – aký obraz (žiaľ zväčša negatívny) sa o Ukrajincoch a Ukrajine vytváral v českej a slovenskej spoločnosti (v historickej pamäti / historiografii) a napokon prečo v súčasnosti je postoj k Ukrajine v časti spoločnosti (najmä na Slovensku) negatívny a čo s tým.

  • 6. prosince, 14:10-15:40 hod., místnost 200 (Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2), přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů a podporou Nadace Sekyra Foundation (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů); přednáška bude překládána z ukrajinštiny do češtiny

dr. Andrij Kohut (ředitel ukrajinského Archivu bezpečnostní služby SBU): «Від поштових щурів до операції „Фарисеї“: що розповідають архіви КҐБ про Голодомор» („Od poštovních krys až po operaci ‚Farizejové‘: co archivy KGB vypráví o Holodomoru“)

Hladomor v sobě spojuje velmi odlišné a hluboké příběhy, počínaje krysami z kyjevské pošty, které v únoru 1933 rozkousaly balík diplomatické pošty, a konče operací s krycím názvem „Farizejové“, kterou koncem roku 1980 provedla KGB v zahraničí. Sovětský režim popíral skutečnost rozsáhlého hladomoru v letech 1932–1933 od jeho počátku až do rozpadu Sovětského svazu. Komunistické tajné služby nebyly pouze aktivními pachateli hladomoru. GPU-NKVD-KGB potlačovaly ty, kteří se snažili o rozsáhlém uměle vyvolaném hladomoru mluvit nebo na něj vzpomínat. Díky tomu se v záznamech KGB dochovaly unikátní důkazy o Hladomoru.

  • 13. prosince, 17:30-19:00 hod., místnost 301 (Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2), přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů a podporou Nadace Sekyra Foundation (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů); přednáška bude proslovena v anglickém jazyce

prof. Alexei Kamenskikh: The effect of the substitutive historical analogy in pro-Kremlin military propaganda: 2014–2023

Since the very beginning of Russian aggression against Ukraine in early spring 2014 the space of Russian official media discourse turned to be flooded with terms and images strange for the 21st century: these were “fascists”, “Einsatzgruppen”, “Bandera’s men”, who allegedly acted in Ukraine under the control of the “American puppeteers” attacking the Ukrainians who sought to maintain their loyalty to the “Russian world”. We can conceptualise this manipulative strategy as the effect of the substitutive historical analogy which is produced by using the language and imagery of the past (the “Great Patriotic war”, the Cold war, or those typical for the pre-revolutionary imperial Russia) for description of the current events. In the lecture by dr. Aleksei Kamenskikh, a special Hans Koschnik scholar at the Research Centre for East European Studies (University of Bremen), this effect of substitutive historical analogy will be analysed as one of the main tools that ensured the effectiveness of pro-Kremlin military propaganda and prepared the mass opinion in Russia to the full-scale invasion.

 

Přidáváme ještě další přednášky, které nejsou k Ukrajině, ale mohou být neméně zajímavé pro zkoumání východní Evropy:

  • 28. listopadu, 14:10-15:40, místnost 325 (Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2); přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů)

doc. Tomáš Sniegoň (University of Lund): Původ a vznik disidentského hnutí v SSSR (česky)

  • 29. listopadu, 12:30-14:00 hod., místnost 315a (Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2) – maximálně 15 účastníků; přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů)
doc. Tomáš Sniegoň (University of Lund): Ruská pravoslavná církev a paměť zločinů komunismu v postsovětském Rusku (česky)
Úvod > Aktuality > Ukrajinský podzim na ÚVES FF UK – přednášky k dějinám, kultuře a současnosti Ukrajiny AKTUALIZACE: NOVÉ PŘEDNÁŠKY!!!