Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.

Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • středa 10.50-11.50, 314
Adresa

Ústav východoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 314

garant přednášek z moderní ruské literatury, současné ruské literatury

vedoucí seminářů z interpretace ruské literatury, uměleckého překladu z ruštiny do češtiny

člen poroty pro udělení Visegrad Eastern Partnership Literary Award za r. 2018

koordinátor Erasmus+ na Ústavu východoevropských studií FFUK

Odborné zaměření

ruská literatura 20. století; literární věda; ruský formalismus; umělecký překlad z ruštiny do češtiny

Životopis, kompletní přehled publikační a další odborné činnosti ke stažení v pdf zde.

Publikace

 • Příhoda M., Kosáková H.: Slované: nacionalismus a národní stereotypy. Praha, Pavel Mervart, 2023. 144 s. • p. ISBN 978-80-7465-650-7.
 • Kosáková H.: Dostojevskij svržen z parníku současnosti! Revolver Revue, 2022, č. • no. 37, s. • p. 219-220. ISSN 1210-2881.
 • Kosáková H.: Město En a jiné prózy. Praha, Revolver Revue, 2021, s. • p. 279-294. ISBN 978-80-7622-015-7.
 • Kosáková H.: K českému politickému myšlení. Dějiny a současnost, 2021, č. • no. XLIII, s. • p. 42-43. ISSN 0418-5129.
 • Příhoda M., Giger M., Kosáková H.: Rusko a slovanský svět: staletí soužití a střetů. Praha, Pavel Mervart, 2021. 267 s. • p. ISBN 978-80-7465-491-6.
 • Kosáková H., Kosák M.: Jiří Weil: Moskva-hranice. Praha, Triáda, 2021. 488 s. • p. ISBN 978-80-7474-360-3.
 • Kosáková H.: The Image of the Russian Revolution in the Work of Aleksandr Blok. In Mrňka J.: Beyond the Revolutionin Russia: Narratives – Concepts –Spaces. 100 Years since the Event. Praha, Charles University, Karolinum Press, Institute for the Study of Totalitarian Regimes, 2021, s. • p. 73-86. ISBN 978-80-246-4858-3.
 • Kosáková H.: Ohlédnutí za knihou Alexeje Jurčaka. Svět literatury, 2021, č. • no. 31, s. • p. 154-157. ISSN 0862-8440.
 • Kosáková H.: O jednom odloženém projektu. Zpráva o rukopisu Dějiny nové ruské literatury. Svět literatury, 2020, č. • no. XXX, s. • p. 128-135. ISSN 0862-8440.
 • Hrdlička J., Brown B., Thein K., Fischerová S., Squire M., Kirkova Z., Lomová O., Stašková A., Waters W., Kučera M., Collot M., Härtelová E., Vaněk J., Hultsch A., Kosáková H. , et al.: Věci v básních : od Achilleova štítu po hyperobjekty. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. 456 s. • p. ISBN 978-80-7308-973-3.
 • Kosáková H.: Karel Kosík: Dialektika, kultura a politika. Eseje a články z let 1955-1969. Dějiny a současnost, 2020, č. • no. XLII, s. • p. 46-46. ISSN 0418-5129.
 • Kosáková H.: Autoren im Ausnahmezustand : Die tschechische und russische Parallelkultur. Česká literatura, 2020, č. • no. 68, s. • p. 101-105. ISSN 0009-0468.
 • Kosáková H.: Podoby skazu. K jedné linii moderní prozaické tvorby. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019. 234 s. • p. ISBN 978-80-7308-938-2.
 • Kosáková H.: Ať sní ta říše! (o knize Cesty do utopie). Revolver Revue, 2019, č. • no. 34, s. • p. 165-169. ISSN 1210-2881.
 • Kosáková H.: Skaz a Michail Zoščenko. Svět literatury, 2019, č. • no. XXIX, s. • p. 117-130. ISSN 0862-8440.
 • Příhoda M., Kosáková H., Giger M.: Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918: společenské a mezinárodní souvislosti. Praha, Pavel Mervart, 2019. 167 s. • p. ISBN 978-80-7465-398-8.
 • Kosáková H.: Koncepce skazu u B. M. Ejchenbauma, V. V. Vinogradova, V. N. Vološinova, M. M. Bachtina a dalších účastníků diskuse. Litikon, 2018, č. • no. 3, s. • p. 55-71. ISSN 2453-8507.
 • Kosáková H.: On Concept of Subjectivity in Dmitry Prigov 's Poetry. In Janecek G.: Staging the Image. Dmitry Prigov as Artist and Writer. Bloomington, Slavica Publishers Indiana University, 2018, s. • p. 33-43. ISBN 978-0-89357-462-8.
 • Příhoda M., Kosáková H., Giger M.: Proměny kulturní paměti ve slovanském areálu. Praha, Pavel Mervart, 2018. 178 s. • p. ISBN 978-80-7465-352-0.
 • Příhoda M., Kosáková H., Giger M.: Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. Praha, Pavel Mervart, 2017. 214 s. • p. ISBN 978-80-7465-279-0.
 • Kosáková H.: Formalismus v polemice s marxismem. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017, s. • p. 93-150. ISBN 978-80-88069-52-2.
 • Kosáková H.: Princip variace. Forma dialogu. Experimentální poezie Emila Juliše a Dmitrije Prigova. In Glanc T.: Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem. Praha, Slovanská knihovna, Národní knihovna ČR, 2017, s. • p. 296-314. ISBN 978-80-7050-685-1.
 • Příhoda M., Giger M., Kosáková H.: Slované: souznění a konflikty. Praha, Pavel Mervart, 2016. 189 s. • p. ISBN 978-80-7465-228-8.
 • Kosáková H.: O umění stalinismu (ke knize Vladimira Paperného). Revolver Revue, 2016, č. • no. 21, s. • p. 218-220. ISSN 1210-2881.
 • Kosáková H.: Formalistické uvažování o povaze prozaického uměleckého díla (případ V. Šklovského a B. Ejchenbauma). Slavia, 2016, č. • no. 85, s. • p. 192-203. ISSN 0037-6736.
 • Příhoda M., Giger M., Kosáková H.: Křižovatky Slovanů. Praha, Pavel Mervart, 2015. 249 s. • p. ISBN 978-80-7465-135-9.
 • Kosáková H.: Cvaknutí, hranice, skok. In Proč jsem jen nepsala všemi směry (Výbor textů z let 1944-2009). Praha, Albatros Plus, 2015, s. • p. 249-253.
 • Kosáková H.: Náčrt základů Fryntova přístupu k umění. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 186-189. ISSN 0862-8440.
 • Kosáková H.: Neznámý Cholin. Revolver Revue, 2015, č. • no. 29, s. • p. 240-242. ISSN 1210-2881.
 • Kosáková H.: Mezi psy a vlky. Revolver Revue, 2015, č. • no. 30, s. • p. 228-229. ISSN 1210-2881.
 • Kosáková H.: Román téměř veliký. Revolver Revue, 2015, č. • no. 30, s. • p. 238-241. ISSN 1210-2881.
 • Kosáková H.: Bezpečí cenzury. Revolver Revue, 2014, č. • no. 29, s. • p. 234-236. ISSN 1210-2881.
 • Kosáková H.: Zítra bude páté přes deváté. Revolver Revue, 2014, č. • no. 29, s. • p. 240-242. ISSN 1210-2881.
 • Příhoda M., Kosáková H., Giger M., Květina J., Svatoň V.: Slované mezi tradicí a modernitou. Praha, Pavel Mervart, 2014. 191 s. • p. ISBN 978-80-7465-106-9.
 • Kosáková H.: Sémiotika! Jaký zvuk v tom slově. Svět literatury, 2014, č. • no. 29, s. • p. 249-253. ISSN 0862-8440.
 • Kosáková H.: Stylizace mluveného slova, skaz a koláž u Bohumila Hrabala. Svět literatury, 2013, č. • no. 23, s. • p. 43-58. ISSN 0862-8440.
 • Kosáková H.: Vladislav Chodasevič – básník dualit (nad jeho poezií a nad Borkovcovými překlady). Slavia, 2012, č. • no. 81, s. • p. 447-454. ISSN 0037-6736.
 • Kosáková H.: Boris Eichenbaum: Jak je udělán Gogolův Plášť a jiné studie. Praha, Triáda, 2012. 322 s. • p. ISBN 978-80-7474-062-6.
 • Kosáková H.: Problematika skazu a tzv. dokumentu, jejich vzájemné vztahy a širší souvislosti v rámci ruské formální školy. Svět literatury, 2012, č. • no. 22, s. • p. 195-207. ISSN 0862-8440.
 • Kosáková H.: Literatura a vzorce jednání. Svět literatury, 2010, č. • no. 20, s. • p. 227-230. ISSN 0862-8440.
 • Kosáková H.: Dvě knihy o intermediálních vztazích v umění. Slavia, 2010, č. • no. 79, s. • p. 239-243. ISSN 0037-6736.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

 

Úvod > Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.