Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.

Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • čtvrtek 8.20-9.10
Adresa

Ústav východoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 314

Odborné zaměření

kontrastivní gramatika ruštiny a češtiny; ruská lexikografie; stylistika současného ruského jazyka; problematika akvizice češtiny rodilými mluvčími ruštiny

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

2006 – 2010: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, doktorské studium oboru Slovanská filologie

2004 – 2006: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Učitelství pro střední školy

2000 – 2006: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Východoevropská studia se specializací rusistika

Praxe od ukončení VŠ studia

2014 – dosud: odborná asistentka Ústavu východoevropských studií FF UK v Praze se zaměřením na současný ruský jazyk

2015 – dosud: externí vyučující Ústavu translatologie FF UK v Praze

2017 – dosud: účast v projektu Progres Q10 – Jazyk v proměnách času, místa, kultury, FF UK

2015 –2018: popis valenčních vlastností ruských sloves (projekt VALLEX), SLÚ AV

2016: redakční práce na elektronické verzi Velkého česko-ruského slovníku, SLÚ AV

2012 – 2015: účast v mezinárodním vědeckém projektu „Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým“ (GA ČR P40612J010)

2004 – 2006: výuka ruštiny na gymnáziu Jaroslava Seiferta v Praze

1998 – 2004: výuka ruštiny pro jazykovou školu Ars Linguarum v Praze

Bibliografie

Stranz-Nikitina, V., Bibliografický soupis prací k otázkám srovnávacího studia ruštiny a češtiny – Morfologie. In: Gladkova, H., ed., Bibliografie k otázkám srovnávacího studia ruštiny a češtiny, 405 bibliografických záznamů. Praha: FFUK, 2016, s. 251-275.

Stranz-Nikitina, V. Czech-language morphology of Russian-language native speakers. In: Juliane Besters-Dilger, ed. Second-language acquisition in complex linguistic environments: Russian Native Speakers Acquiring Standard and Non-Standard Varieties of German and Czech. Peter Lang. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, s. 55-86.

Stranz-Nikitina, V., Description and evaluation of the c-test results. In: Ronny Beckert, Janine Luth, Stefaniya Ptashnyk, Patrick Wolf Farré, Matthias Wolny, Eds., Contemporary Language Contact in Migrational Context. Heidelberg: Universitätsverlag Winter Heidelberg, 2016, s. 319-340.

Stranz-Nikitina, V., Морфология чешского и русского языков. In: Gladkova, H., ed., Bibliografie k otázkám srovnávacího studia ruštiny a češtiny. Praha: FF UK, 2016, s. 108-156.

Stranz-Nikitina, V., Macurová, J., Словообразование. In: Gladkova, H., ed., Bibliografie k otázkám srovnávacího studia ruštiny a češtiny. Praha: FF UK, 2016, s. 97-107.

Skwarska K., Stranz-Nikitina V., Vaculová K., Rozdíly ve valenčních vlastnostech vybraných českých, ruských a polských lexikálních jednotek. In: Prace filologiczne, Warszawa, 2017, tom LXX, s. 397-410.

Stranz-Nikitina, V., Percepce gramatiky českého mluveného projevu ruskojazyčných imigrantů rodilými mluvčími češtiny. In: Nová čeština doma a ve světě, 2018, 2, s. 31-42.

Stranz-Nikitina, V., Некоторые вопросы морфологии спонтанной устной речи русскоговорящих в чешском языке. (v tisku)

Stranz-Nikitina, V., Повтор и самокоррекция в чешской устной речи носителей русского языка. (v tisku)

Stranz-Nikitina, V., Некоторые элементы синтаксиса чешской устной речи носителей русского языка. (v tisku)

Publikace

 • Stranz-Nikitina V.: Povtor i samokorrekcija v češskoj ustnoj reči nositelej russkogo jazyka. Die Welt der Slaven [online], 2019, č. • no. 64, s. • p. 338-350. ISSN 2193-5475.
 • Stranz-Nikitina V.: Nekotorye voprosy morfologii spontannoj ustnoj reči russkogovorjaščich v češskom jazyke. Slavia, 2018, č. • no. 87, s. • p. 429-459. ISSN 0037-6736.
 • Stranz-Nikitina V.: Percepce gramatiky českého mluveného projevu ruskojazyčných imigrantů rodilými mluvčími češtiny. Nová Čeština doma & ve světě, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 31-42. ISSN 1805-367X.
 • Stranz-Nikitina V., Macurová J.: Slovoobrazovanie. In Gladkova H., Ulyankina J.: Библиография по сопоставительному изучению русского и чешского языков. Praha, Nakladatelství FF UK, 2016, s. • p. 97-107. ISBN 978-80-7308-660-2.
 • Stranz-Nikitina V.: Czech-language morphology of Russian-language native speakers. In Besters-Dilger J., Gladkova H.: Second-language acquisition in complex linguistic environments: Russian Native Speakers Acquiring Standard and Non-Standard Varieties of German and Czech. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016, s. • p. 55-86. ISBN 978-3-631-67851-0.
 • Stranz-Nikitina V.: Popis a zhodnocení výsledků c-testů. In Gladkova H., Romaševská K.: Čeština a ruština v kontaktu : Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha, Nakladatelství FF UK, 2016, s. • p. 84-105. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Besters-Dilger J., Gladkova H., Veroňková J., Goltsev E., Perevozchikova T., Macurová J., Sukhanek O., Stranz-Nikitina V., Ramasheuskaya K., Simeunovich-Skvortsova M., Prediger A.: Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii : kak nositeli russkogo jazyka usvaivajut literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo i češskogo jazykov. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 341 s. • p. ISBN 978-80-7308-662-6.
 • Gladkova H., Sukhanek O., Ulyankina E., Macurová J., Veroňková J., Ramasheuskaya K., Stranz-Nikitina V., Hasil J., Ivanovová D.: Čeština a ruština v kontaktu : metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 160 s. • p. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Gladkova H., Hasil J., Ivanovova D., Izmaiolova S., Macurová J., Ramasheuskaya K., Simeunovich-Skvortsova M., Ulyankina E., Stranz-Nikitina V.: Bibliografija po sopostavitel'nomu izučeniju russkogo i češskogo jazykov. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 320 s. • p. ISBN 978-80-7308-660-2.
 • Stranz-Nikitina V.: Linguistic Aspects of Migration: C-Test Results. In Beckert R., Wolf-Farré P., Wolny M., Ptashnyk S.: Gegenwärtige Sprachkontakte im Kontext der Migration. Heidelberg, Universitätsverlag Winter Heidelberg, 2016, s. • p. 319-340. ISBN 978-3-8253-6551-6.
 • Stranz-Nikitina V.: Morfologija češskogo i russkogo jazykov. In Gladkova H., Ulyankina J.: Библиография по сопоставительному изучению русского и чешского языков. Praha, Nakladatelství FF UK, 2016, s. • p. 108-156. ISBN 978-80-7308-660-2.
 • Sukhanek O., Macurová J., Stranz-Nikitina V., Simeunovich-Skvortsova M., Perevozchikova T., Ramasheuskaya K., Veroňková J., Goltsev E., Gladkova H., Prediger A., Besters-Dilger J.: Second Language Acquisition in complex linguistic enviroments : Russian Native Speakers Acquiring Standard and Non-Standard Varieties of German and Czech. Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2016. 330 s. • p. ISBN 978-3-631-67851-0.
 • Stranz-Nikitina V.: Morfologija (405 bibliografičeskich zapisej). In Gladkova H., Ulyankina J.: Библиография по сопоставительному изучению русского и чешского языков. Praha, Nakladatelství FF UK, 2016, s. • p. 251-275. ISBN 978-80-7308-660-2.
 • Stranz-Nikitina V.: Morfologija nositelej russkogo jazyka v češskom jazyke:. In Gladkova H., Бестерс-Дилгер Ю.: Усвоение второго языка в сложном языковом окружении: как носители русского языка усваивают литературные и разговорные разновидности немецкого и чешского языков. Praha, Nakladatelství FF UK, 2016, s. • p. 52-84. ISBN 978-80-7308-662-6.
 • Stranz-Nikitina V.: Reklama kak simuljakr (Stilističeskij aspekt obraza na materiale romana Pelevina Pokolenie P). Slavia, 2010, č. • no. 79, s. • p. 277-294. ISSN 0037-6736.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

 

Úvod > Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.