Online workshop doktorandů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na online workshop doktorandů, který pořádáme společně s kolegy z Brna a Olomouce 5. května od 15.00, níže nejdete link pro připojení.

Těšíme se na setkání

 Topic: Workshop doktorandů (PRAHA – BRNO – OLOMOUC)

Time: May 5, 2021 03:00 PM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting

https://cesnet.zoom.us/j/97856965332

Meeting ID: 978 5696 5332

Program:

15.00-15.05 Záhajení (prof. Z. Pechal)

15.05-15.10 Moderátor Brno

15.10-15.20

Iuliia Dmitrieva, Systém narativních perspektiv v próze L. Andrejeva

15.20-15.30

Kateřina Rysová, Stylová podoba současné ruské a české reklamy

15.30-15.40

Fjodor Vinokurov, Как должен вести себя советский писатель за рубежом? (Пражский визит Евгения Замятина) [Jak se má chovat sovětský spisovatel v zahraničí?

(Pražský pobyt Jevgenije Zamjatina)]. (dílčí téma disertačního projektu Jevgenij Zamjatin a Československo)

15.40-15.45 Moderátor Praha

15.45-15.55

Romana Štorková Maliti, Poetika novej ruskej drámy

15.55-16.05

Olga Kishinevskaia, Особенности обучения фразеологизмам русского языка чешских студентов-филологов (уровень В1)

16.05-16.15

Sofia Mikulash, Типологическое сравнение инфинитивов на примере освоения чехами русского языка и русскими чешского языка

16.15-16.20 Moderátor Olomouc (prof. A. Arkhanhelská)

16.20-16.30

Viktoria Machek, Názvy ženských osob

16.30-16.40

René Andrejs, grant IGA

16.40-16.50

Viktor Vymazal, Práce s korpusy (zkušenosti z výuky pro studenty rusistiky)

16.50-17.00

Ukončení (dr. M. Machalová)

Úvod > Aktuality > Online workshop doktorandů