Informace ke konání státních závěrečných zkoušek

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení studenti,

vzhledem k mimořádné situaci, včetně změněných termínů pro konání SZK (o BZK budete informováni později) si dovoluji vyvěsit veškeré informace k organizaci SZK v květnovém termínu roku 2021. Prosím, abyste tomuto oznámení věnovali zvýšenou pozornost, neboť organizace těchto SZK je organizačně mnohem náročnější a odehrává se za mimořádných opatření.

Přihlášení studenti budou k SZK připuštěni jen za podmínky, že splní všechny studijní povinnosti. Všichni předsedové komise jsou povinni zkontrolovat, zda student splnil všechny povinnosti a může být připuštěn k vykonání SZK. Předsedové komise o tom budou tři dny před konáním zkoušek informovat mailem ředitele ÚVES, dr. Stanislava Tumise.

Zároveň si vás dovoluji informovat, že SZK se budou konat vzhledem k současné epidemiologické situaci ve zvláštním režimu, v podstatě stejném jako v únoru 2021, tedy hybridní formou, kdy zkoušený student a předseda komise budou přizvání do speciálně k tomu určené učebny na FF UK (v našem případě P010), kde se bude průběh zkoušky streamovat za podpory pracovníka LVT, zatímco zbytek komise a veřejnost se budou účastnit zkoušky online prostřednictvím vygenerovaného linku, který bude před konáním obhajob a zkoušek zveřejněn na webových stránkách ÚVES.

K státním závěrečným zkouškám (SZK) se přihlásilo 7 studentů, 1 bude obhajovat diplomovou práci a 7 bude konat ústní zkoušky:

1) Komise pro Navazující magisterský program Východoevropská studia, profilový Lingvistika – slavistika, literárněvědný a historický (ukrajinština) se sejde 28. 5. 2021 v 9:30 (Zkouška)

2) Komise pro Navazující magisterský program Východoevropská studia, profilový Lingvistika – slavistika, literárněvědný a historický (ruština) se sejde 28. 5. 2021 v 10:15 (do 11:45) a poté znovu od 12:30 (Obhajoba diplomové práce + zkouška)

3) Komise pro Navazující magisterský program Ruský jazyk a literatura se sejde 28. 5. 2021 v 11:45 (Zkouška)

Předseda komise a studenti se k obhajobě a k SZK sejdou v místnosti P010. Zbytek komise bude připojen online.

Komise č. 1 se sejde ve složení:

předseda: Doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.

doc. Teťana Sverdan, CSc.

Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.

 

Komise č. 2 se sejde ve složení:

Předseda komise: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.

PD Dr. phil. Markus Giger

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.

PhDr. Natálie Rajnochová, Ph.D.

 

Komise č. 3 se sejde ve složení:

Předseda komise: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.

PD Dr. phil. Markus Giger

Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.

Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D

Dne 26. 5. 2021 v 9:00 hod. proběhne pod dohledem Mgr. Veroniky Stranz-Nikitiny, Ph.D. praktická zkouška z ruštiny, která se týká studentky (Bc. Anna Osinovskaia) Navazujícího magisterského programu Ruský jazyk a literatura (místnost č. 314).

Dne 26. 5. 2021 v 9:00 hod. proběhne pod dohledem PhDr. Natalie Rajnochové, Ph.D. praktická zkouška z ruštiny, která se týká studentů Navazujícího magisterského programu Východoevropská studia (ruština), kteří nastoupili do studia v r. 2019 (místnost č. 313). Konkrétně se jedná o tyto studentky: Bc. Mariia Shapirko, Tetyana Bezkorovayna a Bc. Nataliia Chepeleva.

Termín odevzdání diplomových prací zůstává v platnosti: 24. dubna 2021

Harmonogram komisionálního zkoušení (28. 5. 2021):

09:30 Bc. Uladzimir Morozuk – komise č. 1 (VES, ukrajinština)

10:15 Bc. Anastasia Pits – komise č. 2 (VES, ruština)

11:00 Bc. Oxana Soloveva – komise č. 2 (VES, ruština)

11:45 Bc. Anna Osinovskaia – komise č. 3 (RJL)

12:30 Bc. Mariia Shapirko – obhajoba diplomové práce (vedoucí: dr. Stranz Nikitina, oponent: dr. Kitzlerová, komise č. 2 (VES, ruština)

13:00 Bc. Tetyana Bezkorovayna – komise č. 2 (VES, ruština)

13:45 Bc. Nataliia Chepeleva – komise č. 2 (VES, ruština)

14:30 Bc. Mariia Shapirko – komise č. 2 (VES, ruština)

 

Srdečně vás zdravím a studentům přeji úspěšnou obhajobu a zkoušku,

Stanislav Tumis

Úvod > Aktuality > Informace ke konání státních závěrečných zkoušek