Informace k SZK a BZK v zimním semestru 2020/2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení studenti,

vzhledem k mimořádné situaci, včetně změněných termínů pro konání BZK a SZK si dovoluji vyvěsit veškeré dosud dostupné informace k organizaci BZK a SZK v únorovém termínu roku 2021. Prosím, abyste tomuto oznámení věnovali zvýšenou pozornost, neboť organizace těchto BZK a SZK je organizačně mnohem náročnější a odehrává se za mimořádných opatření, na která nejsme zvyklí.

Přihlášení studenti budou k BZK či SZK připuštěni jen za podmínky, že splní všechny studijní povinnosti. Všichni předsedové komise jsou povinni zkontrolovat, zda student splnil všechny povinnosti a může být připuštěn k vykonání BZK či SZK. Předsedové komise o tom budou tři dny před konáním zkoušek informovat mailem ředitele ÚVES, dr. Stanislava Tumise.

Zároveň si vás dovoluji informovat, že BZK a SZK se tento rok budou konat vzhledem k současné epidemiologické situaci ve zvláštním režimu, který bude ještě fakultou upřesňován. Základní rámec je již nicméně daný – BZK a SZK se uskuteční hybridní formou, kdy zkoušený student a předseda komise budou přizvání do speciálně k tomu určené učebny na FF UK (v našem případě P16), kde se bude průběh zkoušky streamovat za podpory pracovníka LVT, zatímco zbytek komise a veřejnost se budou účastnit zkoušky online prostřednictvím vygenerovaného linku, který bude před konáním obhajob a zkoušek zveřejněn na webových stránkách ÚVES.

A) K bakalářským zkouškám (BZK) se přihlásilo 6 studentů, 3 z nich budou obhajovat bakalářskou práci a 6 bude konat praktické zkoušky z jazyka a ústní zkoušku:

1) Komise pro Bakalářský obor Ruský jazyk a literatura se sejde 11. 2. 2021 v 9:00 hod. (obhajoby bakalářských prací + zkoušky)

2) Komise pro Bakalářský obor Východoevropská studia, specializace ruština se sejde 11. 2. 2021 v 9:00 hod. (obhajoby bakalářských prací + zkoušky)

Předseda komise a studenti se k obhajobě a k BZK sejdou v místnosti P16. Zbytek komise bude připojen online.

Obě komise se sejdou ve složení:

předseda: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.

doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.

PD Dr.phil. Markus Giger

Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.

Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.

Dne 9. 2. 2021 v 9:00 hod. proběhne praktická zkouška z ruštiny pro oba studijní programy – dohled Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D.), místnost č. 313.

Termín odevzdání bakalářských prací zůstává v platnosti: 8. ledna 2021

Harmonogram komisionálního zkoušení (11. 2. 2021):

9:00    Galashina Anastasia (obhajoba bakalářské práce, vedoucí dr. Kitzlerová, oponent dr. Stranz-Nikitina)

9:30    Mgr. Krotil David (obhajoba bakalářské práce, vedoucí doc. Nykl, oponent dr. Kosáková)

10:00  Švomová Věra (obhajoba bakalářské práce, vedoucí dr. Chlaňová, oponent Mgr. Mokryk)

10:45  Galashina Anastasia – BZK (RJL)

11:30 Hudecová Romana – BZK (RJL)

12:15 Krotil David – BZK (RJL)

13:00  Shestakova Polina – BZK (RJL)

13:45  Kovaleva Ksenia – BZK (VES)

14:30  Švomová Věra – BZK (VES)

 B) K státním závěrečným zkouškám (SZK) se přihlásilo 6 studentů, 2 budou obhajovat diplomovou práci a 6 bude konat ústní zkoušky:

1) Komise pro Navazující magisterský program Východoevropská studia, profilový Lingvistika – slavistika, literárněvědný a historický (ruština) se sejde 3. 2. 2021 v 11:00 (obhajoby diplomových prací + zkoušky)

2) Komise pro Navazující magisterský program Východoevropská studia, profilový Lingvistika – slavistika, literárněvědný a historický (ukrajinština) se sejde 3. 2. 2021 v 10:30 (obhajoba diplomové práce + zkoušky)

3) Komise pro Navazující magisterský program Ruský jazyk a literatura se sejde 3. 2. 2021 v 11:00 (obhajoby diplomových prací + zkoušky)

Předseda komise a studenti se k obhajobě a k BZK sejdou v místnosti P16. Zbytek komise bude připojen online.

Komise č. 1 a 3 se sejde ve složení:

Předseda komise: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.

PD Dr. phil. Markus Giger

PhDr. Natálie Rajnochová, Ph.D.

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.

Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D

Komise č. 2 se sejde ve složení:

předseda: Doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.

doc. Teťana Sverdan, CSc.

Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.

Dne 1. 2. 2021 v 9:00 hod. proběhne pod dohledem Mgr. Veroniky Stranz-Nikitiny, Ph.D. praktická zkouška z ruštiny, která se týká studentů Navazujícího magisterského programu Ruský jazyk a literatura (místnost č. 313).

Termín odevzdání diplomových prací zůstává v platnosti: 8. ledna 2021

Harmonogram komisionálního zkoušení (3. 2. 2021):

10:30   Bc. Skorvid Alexandra (obhajoba diplomové práce, vedoucí dr. Chlaňová, oponent dr. Radana Merzová) – komise č. 2 (VES, ukrajinština)

11:00   Bc. Kishkina Aleksandra (obhajoba diplomové práce, vedoucí doc. Nykl, oponent dr. Tumis) – komise č. 3 (RJL)

11:30   Bc. Storozheva Olga (SZK) – komise č. 1 (VES, ruština)

12:15   Bc. Skorvid Alexandra (SZK) – komise č. 2 (VES, ukrajinština)

13:00   Bc. Andreeva Dariia (SZK) – komise č. 3 (RJL)

13:45   Bc. Gorabek Maksym (SZK) – komise č. 3 (RJL)

14:30   Bc. Kishkika Aleksandra (SZK) – komise č. 3 (RJL)

15:15   Bc. Korshunova Daria (SZK) – komise č. 3 (RJL)

Srdečně vás zdravím a studentům přeji úspěšnou obhajobu a zkoušku,

Stanislav Tumis

 

Úvod > Aktuality > Informace k SZK a BZK v zimním semestru 2020/2021