Literární pořad – Já píši vám… ONĚGIN

Umělecký soubor Literatura nahlas pořádá literární pořad

Já píši vám… ONĚGIN (Puškinův Oněgin v českých překladech)

 

Zatímco ruský čtenář má Evžena Oněgina jediného, čtenář český si slavný Puškinův román ve verších může přečíst hned v pěti různých překladech. V čem se originál Oněginova příběhu liší od svých českých verzí? Jaké portréty Puškinových hrdinů naši překladatelé vykreslují? Říká proslulý Taťánin dopis Oněginovi pokaždé totéž?

Autor pořadu Stanislav Rubáš
Účinkují Martina Longinová a Stanislav Rubáš

Kdy: 1. února 2019 v 17.00 hod.

Kde: hlavní budova FF UK (nám. Jana Palacha 2), místnost č. 325

 

Úvod > Aktuality > Literární pořad – Já píši vám… ONĚGIN