Zemřel Vladimír Svatoň, profesor komparatistiky a slavistiky na FF UK a velká osobnost české literární vědy

  1. Vladimír Svatoň (1931-2018)

Ve středu 26. prosince 2018 zemřel Vladimír Svatoň. Chtělo by se napsat profesor Svatoň, ale není to třeba, protože to nebyla akademická hodnost, jež z něj činila mimořádného člověka, což vnímaly jak stovky studentů rusistiky a komparatistiky, tak řada jeho kolegů všech generací z obou zmiňovaných oborů. Podobně a se skromností sobě vlastní se ostatně vyjadřoval i on sám: „Pokud se člověk podívá na váš odborný záběr, napadá ho: kým se vlastně cítíte být? Literárním vědcem, spisovatelem, nebo filosofem?“ – „Necítím se ničím z toho, o čem hovoříte. Jsem literární historik.“ (Rozhovor z roku 2017 zde.)

Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. byl významným českým rusistou a komparatistou, jednou ze zakládajících postav moderní české komparatistiky. Od roku 1993 přednášel na FF UK v Ústavu východoevropských studií a Ústavu české literatury a komparatistiky, řadu let působil na Akademii věd ČR. Během svého působení na obou ústavech ovlivnil nespočet studentů i kolegů, a to nejen odborně, ale především lidsky. Jeho noblesa a i jistý druh pokory, se kterou s dochvilností sobě vlastní pravidelně přicházel na své středeční přednášky, se pro mě osobně stala příkladem hodným následování i časomírou udávající rytmus celému chodu ústavu.

Mottem zmiňovaného rozhovoru (Tvar 2017) byly verše Mariny Cvětajevové: „Jste příliš stará na ten žár, váš věk se s ním už těžko snáší…“ Vladimír Svatoň nebyl nikdy stár na onen žár, zápal, který podněcoval, oslovoval, pobízel k další a další činnosti, a to až do konce.

 

Jana Kitzlerová

 

 

Úvod > Aktuality > Zemřel Vladimír Svatoň, profesor komparatistiky a slavistiky na FF UK a velká osobnost české literární vědy