Publishing Activity

Publication Projects and Their Annotations

Since 2004, the Department of East European Studies has been publishing the internal series Acta Slavica et Baltica, which has so far published seven titles: Pocta Čelakovskému (2004), České vnímání Ukrajiny (2005), Óndra Łysohorský: Poručénstwo/Odkaz (2005), S. R. Gustavsson: Jihoslovanští Rusíni, jejich kultura a jazyk (2006), Donum Ucrainicum (2006), Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských ​​(2006), and Balto-Slavicum Pragense (2007). The last volume includes contributions in fourteen Slavic and Baltic languages, most of them authored by the Department’s doctoral students. Members and collaborators of the Department of East European Studies at Charles University’s Faculty of Arts sponsored a series of three collective publications covering the cultural life and institutions of Russia, published under the common title of Kulturní, duchovní a etické kořeny Ruska: Tradice a alternativy (2005), Vlivy a souvislosti (2006) and Portréty (2009).

Furthermore, members of the Department served as editors of a series of peer-reviewed collective monographs containing studies presented at the regular International Conference of Young Slavists. The following volumes have been published in this series to date: Slavistika dnes: vlivy a kontexty (2008), Slavistika v moderním světě (2008), Slovanské jazyky a literatury: hledání identity (2009), Slovanský areál a Evropa (2010), Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav) (2011), Prolínání slovanských prostředí (2013), Slovanský svět: známý či neznámý? (2013), Slované mezi tradicí a modernitou (2014), Slované: Souznění a konflikty (2015), Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů ​​(edited by Marek Příhoda; Hana Kosáková; Markus Giger, 2017), and Proměny kulturní paměti ve slovanském areálu (edited by Marek Příhoda; Hana Kosáková; Markus Giger, 2018).

Since 2014, the Department of East European Studies, together with the Department of Central European Studies at Charles University’s Faculty of Arts and Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk, has been involved in publishing Oriens Aliter (Journal for Culture and History of Central and Eastern Europe), a new peer-reviewed periodical aiming to provide a platform for the presentation of cultural and historical research on Central and Eastern Europe to experts as well as the general public. Another aim of the periodical is to allow the results of the research to be presented to the international research community.

Linguistic research is represented by, for example, Markus Giger’s monograph Resultativkonstruktionen im modernen Tschechischen (unter Berücksichtigung der Sprachgeschichte und der übrigen slavischen Sprachen) (Bern, 2003) and Jana Kitzlerová’s publication Od slova k revoluci. Poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy (Praha, 2014).

Modern literary science is represented by, for example, the anthology Formalismus v polemice s marxismem (Prague, 2017) published under the editorial leadership of Hana Kosáková.

Issues in Baltic Studies are explored by Pavel Štoll in his monograph Lotyšská kultura a Jednota bratrská. České kořeny lotyšškých kulturních tradic v 17.–20. století (Prague, 2013) and its Latvian version Latviešu kultūra un brāļu draudze. Latviešu kultūras tradīciju čeku koneksti XVIIXX gadsimtā (2016), as well as the monograph Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století (Prague, 2013). Štoll also participated in a collective publication dedicated to Czech philosophers called Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels (“The Power of the Powerless: Masaryk, Patočka, Havel”, Nadežda Pazuhina, Pavels Štolls, Igors Šuvajevs (eds.), Riga, 2018).

Due to the Department’s areal focus, history-oriented publications are an integral part of its publishing activities. Stanislav Tumis co-authored the publication Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje (Prague, 2016) by PELIKÁN, Jan – CHROBÁK, Tomáš – RYCHLÍK, Jan – TUMIS, Stanislav – VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej – ŽÍLA, Ondřej, and he also co-authored and co-edited the collective monograph Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě (Prague, 2015). Kristīne Ante was one of the authors of the extensive history of Latvia published in Romanian as Istoria Letoniei (Bucharest, 2018).

The spiritual and intellectual world of Russia and Eastern Europe is described in the works of Hanuš Nykl, who has authored the monographs Náboženství v ruské kultuře (Červený Kostelec, 2013) and Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma. Příspěvěk ke studiu ruské filosofie 19. století (Prague, 2015). Nykl’s research interest in Russian interwar emigration into Czechoslovakia is evidenced by his editorship of Vybrané kapitoly z ruského myšlení 20. století: N. O. Lossky, I. A. Ilyin, S. I. Gessen, L. N. Gumilyov (Prague, 2018).

Members of the Department also participate as authors in compiling language textbooks and aids. Natálie Rajnochová authored the textbook Domluvíte se Rusky (Prague, 2009) and was a member of the team authoring the textbook Čeština pro rusky hovořící published by the Leda publishing house (Prague, 2013)

Editions of translations featuring texts from contemporary East European literatures are another integral part of the Department’s publication output. The most recent one is Hlasy dvou básníků. Výbor z básní Jurije Darahana a Oleksy Stefanovyč (Prague, 2018, translated by Alena Morávková and Tereza Chlaňová). Students of our Department have contributed to many of these works.

In 2019, Hana Kosáková published a literary studies publication entitled Podoby skazu. K jedné linii moderní prozaické tvorby (Prague, 2019).

OBD – Personal bibliographic database of staff and students of Charles University’s Faculty of Arts

 

Úvod > Science and Research > Publishing Activity