Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy – navazující magisterské studium

Průběh přijímacího řízení (NMgr.) – Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

 

Každý uchazeč dostane celkem čtyři otázky: 1) otázku ověřující orientaci v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání, 2) otázku ověřující motivace ke studiu a zájem o obor, 3) otázku ověřující znalosti ruštiny nejméně na stupni C1 podle SERR – uchazeči bude zadána otázka z jazykového systému současné ruštiny (jehož znalost při pohovoru vedeném v ruštině uchazeč také prokáže), 4) otázku ověřující znalosti z oblasti historického, kulturního a literárního vývoje Ruska. Okruhy všech otázek budou vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce povinně předkládá (30 položek) a kde vedle vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede další přečtené publikace (odborné i beletrii) vztahující se k jednotlivým tematickým blokům.

 

V prvním okruhu zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky prominuta a získá za ni plný počet bodů

 

Seznam doporučené četby k přijímací zkoušce naleznete zde.

Úvod > Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy – navazující magisterské studium