Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium

Průběh přijímacího řízení (Bc.) – Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

 

Každý uchazeč dostane celkem tři otázky: 1) otázku ověřující motivaci ke studiu, zájem o obor, a také osobnostní a pedagogické předpoklady, 2) otázku prokazující znalosti ruštiny (minimálně na úrovni B1 SERR pro jazyky), 3) otázku ověřující základní orientaci v ruské literatuře, kultuře a dějinách na základě seznamu přečtené literatury. Okruhy otázek budou vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce povinně předkládá (min. 20 položek) a kde vedle vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede další přečtené publikace (odborné i beletrii) vztahující se k jednotlivým tematickým blokům.

 

Seznam doporučené četby k přijímací zkoušce naleznete zde.

Úvod > Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium