KONFERENCE MLADÝCH SLAVISTŮ XVII: „Fenomén druhořadosti a okrajovosti ve slovanském areálu“

Dear students,

We would like to invite you to the Conference of Young Slavists XVII, which will take place on 7-8 December 2023 at the main building of the Faculty of Arts in room 104. The opening ceremony is planned for 7 December at 10:00 a.m. and you can already take a look at 20 very interesting contributions from our colleagues from all over Europe (UK, Italy, Czechia, Germany, Ukraine, etc). English is the main language at the conference, but contributors can (and they have taken advantage of this offer extensively) present their papers in all Slavic languages (+ English).

A list of annotations for each paper has been published in the past few days and can be read here: List of Papers

For more information follow the website https://slavkonf.ff.cuni.cz/en/about-conference/ or the FB conference https://www.facebook.com/

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás pozvali na již 17. ročník Konference mladých slavistů, který proběhne 7. – 8. prosince 2023 na hlavní budově FFUK v posluchárně č. 104. Zahajovací ceremoniál je plánovaný na 7. 12. od 10:00 a již nyní se můžete těšit na celkem 20 velice zajímavých příspěvků našich kolegů z celé Evropy (Spojené království, Itálie, Česko, Německo, Ukrajina a další země). Jednajícím jazykem je angličtina, ale přispěvatelé mohou (a této nabídky hojně využili) přednést svoje referáty ve všech slovanských jazycích (+ angličtina).

V minulých dnech byl zveřejněn seznam anotací jednotlivých příspěvků, které si můžete zde pročíst: List of Papers

Pro více informací sledujte webové stránky https://slavkonf.ff.cuni.cz/en/about-conference/ nebo FB konference https://www.facebook.com/ 

 

 

Úvod > Aktuality > KONFERENCE MLADÝCH SLAVISTŮ XVII: „Fenomén druhořadosti a okrajovosti ve slovanském areálu“