přednáška SOUDOBÁ UKRAJINSKÁ LITERATURA V ČESKÝCH PŘEKLADECH

Milé kolegyně, milí kolegové

dovolujeme si Vás pozvat na akci připomínající začátek války na Ukrajině. Dne 23. února 2023 (17:30) se v bubenečském Muzeu literatury uskuteční jedinečná přednáška na téma SOUDOBÁ UKRAJINSKÁ LITERATURA V ČESKÝCH PŘEKLADECH překladatelů Alexeje Sevruka a Miroslava Tomka. Dvojice překladatelů z ukrajinštiny, Alexej Sevruk a Miroslav Tomek představí návštěvníkům knihy významných ukrajinských spisovatelů ve svých autorských překladech. Pásmo tvoří texty, které se dotýkají neuralgických bodů dnešní Ukrajiny, její společnosti, válečných traumat a vztahů s agresivním a rozpínavým sousedem. Díla zástupců tří generací – jednoho autora z Haliče, dvou z ukrajinského východu, dvou mužů a jedné ženy – jsou dnes vylučována z oběhu a ničena všude tam, kam vstoupila ruská okupační armáda.

Úvod > Aktuality > přednáška SOUDOBÁ UKRAJINSKÁ LITERATURA V ČESKÝCH PŘEKLADECH