S velkou lítostí a smutkem oznamujeme, že ve středu 18. května 2022 náhle zemřela ve věku 27 let naše bývalá studentka Lucie Uriková.