Informace k další organizaci studia

Výuka na Ústavu východoevropských studií je od 11. 03. 2020 do odvolání zrušena, zrušeny jsou také všechny jednorázové akce. Výuka bude probíhat alternativní formou, o které budou studenti všech kurzů co nejdříve informováni svými vyučujícími, v soulady s opatřeními FF UK nejpozději do 23. března 2020. Prosíme vyučující i studenty o součinnost v této zcela mimořádné situaci.

Rád bych též všechny vyzval, aby se detailně seznámili se všemi opatřeními vyhlášenými vedením FF UK a průběžně sledovali všechny aktualizace. Veškeré informace naleznete pod tímto odkazem:

https://www.ff.cuni.cz/2020/03/oznameni-aktualni-situaci-souvislosti-sirenim-koronaviru-covid-19/

Informace k organizaci studia potom naleznete zde:

https://www.ff.cuni.cz/2020/03/informace-organizaci-studia-po-dobu-mimoradnych-opatreni/

Úvod > Aktuality > Informace k další organizaci studia