Termíny pro státní zkoušky (leden – únor 2019)

BAKALÁŘSKÝ OBOR VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou do 16. 1. 2019.
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce do 14. 12. 2018.
Termín odevzdání bakalářské práce na sekretariát Ústavu východoevropských studií FF UK do 4. 1. 2019.

 

BAKALÁŘSKÝ OBOR RUSKÝ JAZYK A LITERATURA

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou do 16. 1. 2019.
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce do 14. 12. 2018.
Termín odevzdání bakalářské práce na sekretariát Ústavu východoevropských studií FF UK do 4. 1. 2019.

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ OBOR VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou do 9. 1. 2019.
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce do 7. 12. 2018.
Termín odevzdání diplomové práce na sekretariát Ústavu východoevropských studií FF UK do 4. 1. 2019.

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ OBOR RUSKÝ JAZYK A LITERATURA

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou do 9. 1. 2019.
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce do 7. 12. 2018.
Termín odevzdání diplomové práce na sekretariát Ústavu východoevropských studií FF UK do 4. 1. 2018.

 

Přesný rozpsis státních zkoušek, místa jejich konání a složení komise naleznete zde.

Úvod > Aktuality > Termíny pro státní zkoušky (leden – únor 2019)