Mimořádná přednáška na téma rusko-korejských vzathů

Ústav translatologie srdečně zve všechny zájemce na mimořádnou přednášku děkanky Překladatelské fakulty MGLU (Moskevská státní lingvistická univerzita) J. A. Pocholkovové. Jejím hlavním oborem je koreanistika – bude tedy hovořit o rusko-korejských vztazích (z různých úhlů pohledu).

Přednáška se uskuteční v úterý 20. března 2018 od 10:00 do 11:30 hod. ve Šporkově paláci (Hybernská 3, Praha 1) v učebně č. 206.

 

Přednáška bude proslovena v ruštině.

 

Úvod > Aktuality > Mimořádná přednáška na téma rusko-korejských vzathů