Русский язык и литература — бакалавриат

Рекомендуемая учебная литература для устного экзамена

 

 

  1. Русский язык (не ниже уровня A2 Общеевропейских компетенций владения иностранным языком)

 

Учебники

EIBENOVÁ, K. a kol.: Поехали. Ruština pro základní školy a víceletá gymnázia. Úvaly 2006. (Učební soubory 1–4)

JELÍNEK, S. a kol.: Радуга по-новому. Plzeň 2011. (Učební soubory 1–2)

MISTROVÁ, V. – OGANESJANOVÁ, D. – TREGUBOVÁ, J.: Cvičebnice ruské gramatiky. Praha 2004. (Cvičení úrovně A)

NEKOLOVÁ, V. – CAMUTALIOVÁ, I. – VASILJEVA-LEŠKOVÁ, A.: Ruština nejen pro samouky. Praha 2002, 2007. (20 lekcí)

RAJNOCHOVÁ, N.: Domluvíte se rusky? Praha 2009.

 

Дополнительная литература

BALCAR, M.: Ruská gramatika v kostce. Praha 2010 (a dřívější vydání).

BALCAR, M.: Sbírka cvičení k ruské gramatice. Praha 2009 (a dřívější vydání).

BALCAR, M.: Příručka ruského pravopisu. Praha 1989 (a dřívější vydání).

ČÁRA, V. – BALCAR, M. – LADMANOVÁ, J.: Ruská mluvnice pro střední školy. Praha 1996 (a dřívější vydání).

MICHLOVÁ, S.: Čítanka ruské literatury. Praha 2009.

MICHLOVÁ, S.: Současná ruština. Praha 2003.

MATYUŠOVÁ, Z.: Čítanka ruských literárně-kulturních textů. Plzeň 2010.

ŠROUFKOVÁ, M. – VENCOVSKÁ, M. – PLESKÝ, R.: Rusko-český, česko-ruský slovník. Praha 2010 (a další vydání).

 

  1. Русская литература

 

Литература на чешском языке

HONZÍK, J. – PAROLEK, R.: Ruská klasická literatura (1789–1917). Praha 1977.

JEHLIČKA, M. et al.: Ruská literatura 19. století (od konce 18. století do začátku 20. století). Praha 1993.

HRALA, M.: Ruská moderní literatura 1890–2000. Praha 2007.

KASACK, W.: Slovník ruské literatury 20. století. Praha 2000.

LICHAČOV, D. S.: Člověk v literatuře staré Rusi. Praha 1974.

LICHAČOV, D. S.: Poetika staroruské literatury. Praha 1975.

MATHAUSEROVÁ, S.: Cestami staletí. Systémové vztahy v dějinách ruské literatury. Praha 1990.

MATHAUSEROVÁ, S.: Povídky ze staré Rusi. Praha 1984.

POSPÍŠIL, I. a kol.: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha 2001.

PUTNA, M. C.: Rusko mimo Rusko. 1. díl, Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991. Brno 1993.

PUTNA, M. C. – ZADRAŽILOVÁ, M.: Rusko mimo Rusko. 2. díl, Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991. Brno 1994.

Ruská středověká literatura. Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského. Výbor textů 11.–14. století. Červený Kostelec 2013. (Případně starší vydání: Písemnictví ruského středověku: od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského: výbor textů 11.–14. stol. Praha 1989.)

Slovník ruskej literatúry 11.–20. storočia. Bratislava 2007.

 

Литература на русском языке

История русской литературы. ХХ век. Серебрянный век. Москва 1995.

ЛЕЙДЕРМАН, Н. – ЛИПОВЕЦКИЙ, М.: Современная русская литература: в 2 т. Москва 2003.

КУСКОВ, В. В.: История древнерусской литературы. Москва 2002.

Русская литература рубежа веков. 2 т. Москва 2000.

Русские писатели. Биобиблиографический словарь. 2 т. Москва 1990.

 

III. История России

 

Литература на чешском языке

BERĎAJEV, N.: Ruská idea. Základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Praha 2003.

DOUBEK, V.: Česká politika a Rusko (1848–1914). Praha 2004.

FOZIKOŠ, A. – REITEROVÁ, T.: Reálie rusky mluvících zemí. Plzeň 1998.

Hloušková, K. – Komendová, J. – Řoutil, M. – Téra, M. – Vydra, Z.: Dějiny Ruska. Praha 2017.

CHAMBERLAINOVÁ, L.: Parník filozofů. Praha 2008.

KARAMZIN, N. M.: Obrazy z dějin Říše ruské I–II. Praha 1984.

Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: portréty. Červený Kostelec 2009.

MEŇ, P. A.: Ruská náboženská filozofia (prednášky). Bratislava 2005.

PAYNE, R. – ROMANOFF, N.: Ivan Hrozný. Praha – Plzeň 2008.

PIPES, R.: Rusko za starého režimu. Praha 2004.

SAVICKÝ, I.: Osudová setkání. Češi v Rusku a Rusové v Čechách. 1914–1938. Praha 1999.

Serczyk, W.: Ivan IV. Hrozný. Car vší Rusi a stvořitel samoděržaví. Praha 2004.

SKOKAN, L.: Reálie Ruska. Ústí nad Labem 2004.

ŠPIDLÍK, T.: Ruská idea: jiný pohled na člověka. Velehrad–Roma 1996.

ŠVANKMAJER, M. a kol.: Dějiny Ruska: přehled politického vývoje společnosti. Díl 1. Praha 1967.

ŠVANKMAJER, M. a kol.: Dějiny Ruska. Praha 2008 (a další vydání).

ŠVANKMAJER, M.: Kateřina II. Lesk a bída impéria. Praha 2001.

ŠVANKMAJER, M.: Petr I. Zrození impéria. Praha 1999.

VEBER, V.: Komunistický experiment v Rusku 1917–1991 aneb Malé dějiny SSSR. Praha 2001.

VEBER, V.: Stalin. Stručný životopis. Praha 1996.

VYKOUKAL, J. – LITERA, B. – TEJCHMAN, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Praha 2000.

ZUBOV, A. (ed.): Dějiny Ruska 20. století. 1.–2. díl. Praha 2014–2015.

 

Литература на русском языке

Дом в изгнании. Очерки о русской эмиграции в Чехословакии 1918–1945. Praha 2008.

История России с древнейших времен до начала XXI века (под редакцией А. Н. Сахарова). Москва 2011.

 

Примечание:

Список рекомендуемой учебной литературы является ориентировочным. Абитуриент может выбирать публикации в соответствии со своими профессиональными интересами и предполагаемым выбором языка профиля (литовский, латышский, русский, украинский).

 

Список литературы можно скачать здесь.

Úvod > Русский язык и литература — бакалавриат