Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy – navazující magisterské studium

Absolventi programu jsou připraveni:
a) vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích
tomuto oboru blízkých,
b) působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci,
c) uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných
institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném
oboru.

Úvod > Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy – navazující magisterské studium