Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium

Absolventi programu jsou připraveni:
a) uplatnit se v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako
lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích; a dále v profesích vyžadujících znalosti jazyka a
jeho kultivované užívání, například v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních
veřejných institucí a firem,
b) pokračovat v navazujícím magisterském programu – buď učitelském (a získat tak plnou učitelskou
kvalifikaci), nebo jiném, oborově příbuzném.

Úvod > Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium