O modulu

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy již několik let probíhá výuka tří hlavních kavkazských jazyků, arménštiny, gruzínštiny a ázerbájdžánštiny. Ty jsou nyní nově sjednoceny pod zastřešujícím modulem kavkazologie, akreditovaným v rámci Ústavu východoevropských studií (UVES). Modul lze studovat v rámci programu východoevropská studia (navazující Mgr.), specializace ruština; v principu jsou však všechny realizované přednášky otevřeny pro všechny studenty z FFUK a další zájemce o obor z řad veřejnosti. Kavkazologický modul navazuje na dlouhou tradici pražské orientalistiky a kavkazologie (kaukasologie), kterou na univerzitě zahájil už Jaromír Jedlička (od r. 1953 vyučoval arménštinu a gruzínštinu). Mezi jeho žáky patřili např. významný kaukazolog Václav A. Černý, rovněž překladatel z celé řady kavkazských jazyků, a Ludmila Motalová (překladatelka z arménštiny). Koncem 90. let byla na FFUK znovu otevřena (tentokrát jako samostatný obor) arménština pod vedením prof. B. Palka. Krátce zde od r. 2011 existovalo i centrum ázerbájdžánských a kaspických studií.

Na tradici kavkazologie se (ve spolupráci s dalšími ústavy a katedrami) snažíme navázat nyní. Prioritou bude – samozřejmě kromě přednáškových kursů a publikační činnosti – nabídnout zajímavá témata Mgr. a Ph.D. prací i umožnit studia v zahraničí.

V rámci kavkazologie, vymezené do tří hlavních sekcí (arménská studia, ázerbájdžánská studia, gruzínská studia) je realizováno několik předmětů – každý regionální jazyk je vyučován v průběhu 4 semestrů, tj. pro začátečníky i pokročilé. Zároveň existuje i široká nabídka kursů týkajících se dějin, literatury a kultury regionu.

O regionu: Kavkaz jako hora jazyků a vězení antického Prométhea

Kavkaz byl a je křižovatkou kultur a civilizací, kde se odedávna střetávaly různé tradice, etnika, jazyky a náboženství – podle arabských kartografů „hora jazyků“ a vzácná mozaika na jedné straně usedlých národů, jejich starověkých říší a složitých panteonů, na straně druhé nomádských etnik vyznávajících šamanismus; oblast, kde se judaismus setkával s raným křesťanstvím, islámem a autochtonním náboženstvím horských klanů. Celý region je významný nejen z hlediska archeologických nálezů z období paleolitu a neolitu – bez větší nadsázky bývá označován za „kolébku lidstva“, ale hrál svou nezaměnitelnou úlohu i v době známých státních celků v oblasti Úrodného půlměsíce, tj. starověké Asýrie, Chetitské říše a jiných; vyskytuje se např. v korespondenci egyptských faraónů. V nejstarších textech právě sem bývají lokalizovány mýty o potopě nebo o Ráji. Jeho reliéf zahrnuje stepní oblasti stejně jako velehory, mezi Černým a Kaspickým mořem přechází od mírného pásma k subtropickému. Specifika krajinného reliéfu umožnila vzácnou kulturní synkrezi i přežívání archaických autochtonních prvků.

Arménie a Gruzie představují pokladnice východního křesťanství a skrze jejich jazyky se dochovala celá řada významných církevních děl; Ázerbájdžán je odrazem tajemné a mystické Persie a hory vysokého Kavkazu jsou zase svébytným regionem se svými tradicemi, specifickým pojetím cti, obrannými věžemi a mečovými tanci. Tento geopolitický areál na pomezí Blízkého a Středního Východu, Malé Asie, Černomoří, východní Evropy i Střední Asie je nesporně zajímavý pro historiky, lingvisty, etnology, kulturology, antropology, archeology, komparativní filology, folkloristy, muzikology aj; v neposlední řadě i pro politology a konfliktology.

(Zleva: hory poblíž Quby, severní Ázerbájdžán; arménský klášter sv. Kříže (surb Chač) na ostrově Aghtamar ve Vanském jezeře, dnešní Turecko; gruzínský kostel sv. Trojice (Gergetis sameba) v oblasti Kazbegu, severní Gruzie)

 

Zajímavosti – věděli jste, že?

Jsou Arméni podle jedné z nejuznávanějších teorií spřízněni s Thráky a Frýgy? Přičemž tzv. frýžská čapka (podobná čapce perského slunečního boha Mithry) se objevila během Francouzské revoluce jako symbol těch nejradikálnějších sansculottes (bonnet rouge) a na hlavě ji má např. socha Marianne, symbol svobodné Francie?

Frýžské město Gordion zase proslulo svým gordickým uzlem, který měl podle věštby rozvázat pouze ten, kdo měl vládnout celé tehdy známé Asii. Nakonec jej rozsekl Alexandr Makedonský před svým tažením proti Dareiovi

Thráčtí válečníci se vrhali do boje jako „nesmrtelní“ s tím, že věřili, že se zrodí znovu – podobně jako arménští bojovníci ze slavného eposu o Sasunských šílencích. (Nebo jako vikinští berserkirové či řečtí hrdinové „propadlí hněvu“)

Nejzazší výspou římského světa v Orientu byla step na dohled od Kaspického moře v dnešním Ázerbájdžánu. Římská legie zvaná Legio XII. Fulminata (Blesková), zanechala nápis v Qobustanu u Baku

Arménie a Gruzie patří k zemím, kde se vůbec poprvé na světě vyrábělo víno? Archeologické nálezy z arménské lokality Areni datují vinné lisy, nádoby a (unikátní nález) kožené boty cca do 6. tisíciletí př.n.l

Slavný francouzský šansoniér Charles Aznavour, autor takových hitů jako jako La Bohême nebo La Mama, byl arménského původu. Nazpíval v arménštině mimo jiné i písně „trubadúra“ z 18. století, Sajat-Novy

Kim Kardashian nechala tři ze svých čtyř dětí pokřtít v katedrále v Edžmiacinu, nejsvětějším místě arménské apoštolské církve (nejstarší už bylo pokřtěno v arménském klášteře v Jeruzalémě)

V seznamu nedotknutelného kulturního duchovního dědictví UNESCO je za Arménii zapsáno: umění chačkarů (tzv. křížových kamenů), hra na duduk (flétnu), skupinový tanec kočari, výroba tradičního chleba (lavaše) a arménský epos o Davidovi ze Sasunu.

Ke kultuře Gruzie neodmyslitelně patří např. gruzínský vícehlas, výroba vína nebo tradiční zápas – rytířský souboj čidaoba

Prvky ázerbájdžánské kultury jsou např. tradiční styl ášigů – pěvců, hra na loutnu (tar) nebo ruční technika vázání koberců

Úvod > O modulu