Možnosti studia v ČR a v zahraničí

Studium v ČR

V rámci kavkazologického modulu na UK se vedle přednáškových kursů a publikační činnosti zaměřujeme na podporu bakalářských, magisterských i doktorských prací s tematikou regionu jižního a severního Kavkazu, preferujeme interdisciplinární přístup. Na FSV UK (Institut mezinárodních studií, katedra ruských a východoevropských studií, Institut politologických studií, katedra bezpečnostních studií) jsou vyučovány předměty a vedeny práce věnované převážně moderním dějinám a konfliktologii (totéž na katedře politologie na MUNI); témata týkající se apoštolské a pravoslavné církve lze studovat na Husitské teologické fakultě (Ústav východního křesťanství). Na Ostravské univerzitě probíhají v rámci katedry dějin umění kursy věnované umění arménské diaspory (s akcentem na střední Evropu); prof. W. Deluga je zároveň šéfredaktorem Series Byzantina, kde jsou publikovány odborné články k oboru. Podobnou platformou pro arménská a gruzínská témata je i časopis Paréssia.

Spolupráce a možnosti studia v zahraničí

Možnost studia na Státní univerzitě v Jerevanu, ubytování na kolejích (cca 100 dolarů měsíčně), kurzy arménského jazyka, dějin a literatury.

Možnost studia na univerzitě Ivane Džavachišvili ve Tbilisi, týkající se vzájemné výměny studentů a pedagogů (pro studenty z ČR by se jednalo o výuku arménského a gruzínského jazyka). Ubytování zajištěno na kolejích, zajištěno i studentské stipendium. K žádosti nutno přiložit CV, kopie diplomů, výpis z indexu, motivační dopis, doporučující dopis, kopii pasu + fotografii, doložit zdravotní pojištění. Výuka gruzínského jazyka, letní škola gruzínštiny (http://kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=32&lang=en).

Zároveň existuje možnost studovat v Ázerbájdžánu prostřednictvím výměnného programu mezi Ústavem pro jazyk český a bohemistikou na univerzitě v Baku.

Geograficky nejblíže a soustavně lze arménská a gruzínská/khartvelská studia studovat např. v Paříži nebo v Londýně. Pařížská škola orientálních jazyků známá pod zkratkou INALCO pod svou hlavičkou zastřešuje studium arménštiny, gruzínštiny i ázerbájdžánštiny; tytéž obory najdeme např. na Oxfordu. Celosvětově známá jsou také arménská studia na univerzitě v Jeruzalémě a v Los Angeles. Ve Vídni a v Benátkách sídlí arménský mchitaristický řád, jehož kláštery disponují množstvím historických pramenů, rukopisů, inkunábulí i starých tisků a nabízejí prostor pro badatele. Většina armenistů (badatelů v oboru hajagitutjun – armeniaca) je sdružena v AIEA – mezinárodní organizaci arménských studií (Association Internationale des études arméniennes), která každé tři roky pořádá velké setkání u příležitosti mezinárodní konference.

Úvod > Možnosti studia v ČR a v zahraničí